De Schiphol-ellende indachtig, het schrappen van vluchten, belooft het nog drukker te worden op het water. Ook de wachtlijsten voor ligplekken in Nederland zijn inmiddels extreem lang. Gelukkig is er voor beroepsvaart een lichtpuntje op het drukke Merwedekanaal.

Ellen Lengkeek

De Algemeene Schippers Vereeniging, die al jaren strijdt voor meer ligplaatsen voor beroeps binnenvaart en ook voor de provincie Zeeland aan de bel trok, is blij met het plan voor het Merwedekanaal. Het kanaal verbindt het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht met de Boven-Merwede ten zuiden van Gorinchem.
,,Na veel overleg met de provincie Zuid-Holland is men voornemens op verschillende plekken langs het Merwedekanaal de maximale toegestane ligduur te verhogen. Gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) is akkoord gegaan met het voorstel zoals aangeleverd door medewerkers van provincie Zuid-Holland’’, zegt woordvoerder Sunniva Fluitsma.
Omdat op het Merwedekanaal de maximale afmeerduur bij de ligplaatsvakken niet geldt in de maanden juli en augustus verwacht ASV dat de regels in september van kracht zullen worden. Dit onder voorwaarde dat tegen die tijd de bebording is aangepast. Fluitsma: ,,Het is een mooi gebaar van de provincie dat men bereid is gebleken echt met ons in gesprek te gaan en te kijken wat er mogelijk was.’’
,,Zo ziet het ernaar uit dat er een plek komt waar schepen kunnen liggen als er bijzondere omstandigheden zijn en men langer moet blijven liggen, en er komen plekken waar men standaard drie weken zal mogen liggen in plaats van de huidige zeven dagen.’’

Ligplaatsen
Intussen moet de beroepsvaart ook steeds meer rekening houden met het groeiende aantal pleziervaartboten en hun (onervaren) kapiteins. Er wordt in heel Nederland wanhopig gezocht naar een vaste ligplek nu de verkoop van recreatievaartuigen stijgt om in eigen land op vakantie te gaan. Veel booteigenaren die een vaste ligplaats zoeken krijgen nul op rekest. Wachtlijsten met meer dan tweehonderd boten zoals in Nijmegen zijn al geen uitzondering meer. Er wordt al geadviseerd eerst voor een ligplek te zorgen en dan pas een boot aan te schaffen.