Vandaag 19 juli 2021 een erg goed bericht van de Stichting MS Noordborg!
Het bestuur van de stichting heeft afgelopen vrijdag gesproken met een Zeeuwse sponsor van het Noordborg project.
Deze sponsor heeft twee toezeggingen gedaan.
Allereerst heeft hij € 15.000 in het vooruitzicht gesteld! Verder heeft hij ook toegezegd de donaties die vanaf vandaag binnenkomen met 5% te zullen verhogen!
Het is duidelijk dat het bestuur van de Stichting MS Noordborg zeer is ingenomen met deze bijdragen aan de financiering van het project. Het bestuur is de sponsor die vooralsnog op de achtergrond wil blijven dan ook uitermate dankbaar.
Verder gaat het bestuur ervan uit dat dit uitermate genereuze gebaar van de Zeeuwse sponsor navolging zal krijgen. Navolging in die zin dat natuurlijk elk bedrag welkom is, maar als potentieel grote sponsors menen niet achter te kunnen blijven, dan verwelkomt het bestuur hen met hetzelfde enthousiasme.

Zoals al eerder gemeld is het doel van de stichting, het behouden van de Noordborg als varend maritiem erfgoed, onveranderd; de Stichting MS Noordborg zal zich daar dan ook voor blijven inzetten. Vanzelfsprekend zal het bestuur van de stichting als er belangrijk nieuws is, dit zo snel mogelijk bekend maken.