De museale vloot van vereniging en stichting De Binnenvaart met op de achtergrond
De Biesboschhal daar waar een lang gekoesterde droom gerealiseerd moet gaan worden. Foto: Andre Sijbrands.

Sinds de oprichting van vereniging De Binnenvaart op 3 februari 1990 was het doel om het eerste Nederlandse Binnenvaartmuseum te openen en een binnenvaartarchief aan te leggen.

Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart

Het Binnenvaartmuseum is inmiddels gerealiseerd aan boord van de duwboot René Siegfried en Lashbak CGS 6013 en wordt momenteel uitgebreid aan boord van de Franse motor Marot. Het Binnenvaartarchief is in de afgelopen dertig jaar ook tot stand gekomen, maar in tegenstelling tot het Binnenvaartmuseum is het archief niet of nauwelijks toegankelijk.
Het is een grote wens van vereniging De Binnenvaart om een binnenvaartdocumentatiecentrum onder te brengen op het terrein van de voormalige scheepswerf De Biesbosch in het gemeentelijk monument De Biesboschhal, waar de museumschepen en de Veerdienst 3 liggen afgemeerd in Dordrecht.
In het tweede helft van de jaren negentig is een bescheiden aanvang gemaakt tot het vormen van een binnenvaartarchief in een 200 vierkante meter groot magazijn, op de eerste verdieping van de Merwehal in Dordrecht. Vanaf dat moment is alles gearchiveerd en gerubriceerd en opgeslagen in 42 archiefkasten, geschonken door het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam. Vele kleine binnenvaartarchieven van aanverwante bedrijven, die dreigden vernietigd te worden, zijn in de loop der jaren ondergebracht bij vereniging De Binnenvaart. Maar ook de verzamelingen uit particulier bezit, waarmee de nazaten geen raad wisten, is door de vrijwilligers verzameld en toegevoegd.

Verzameld
De wereldwijde binnenvaartverzameling is inmiddels enorm te noemen en bestaat uit boeken, foto’s, films, video’s, scripties, ansichtkaarten, tijdschriften, kranten, vlaggen, rapporten, verslagen, tekeningen, brochures, registers, werflijsten, enzovoorts, enzovoorts. Deze unieke verzameling wordt nu nog bewaard op drie verschillende plaatsen: aan boord van de René Siegfried, in een geïsoleerde 45 ft container aan de Baanhoekweg en in een 500 vierkante meter grote opslagruimte bij scheepswerf Hoebee in Dordrecht.
Alleen een klein gedeelte aan boord van de René Siegfried is tot nu toe beperkt toegankelijk. Dit is verre van ideaal en daar moet en zal verandering in komen zodat de hele collectie op één plaats voor ieder, op gezette tijden, toegankelijk is. Het wordt geen bibliotheek waar uitgeleend kan worden, maar alles is in te zien om naslagwerk te verrichten. Omdat de verzameling omvangrijk is geworden, heeft men gekozen om de naam van het Binnenvaartarchief te veranderen in een Binnenvaartdocumentatiecentrum. Onder deze naam dekt de vlag de complete lading.

De Biesboschhal
Een geschikte en vooral unieke locatie zou De Biesboschhal zijn. Niet de hele ruimte maar gedeeltelijk. Gedacht wordt aan de zijde aan het Wantij. Zodat een verbinding, door middel van de hal, gemaakt wordt tussen de zuidelijke insteekhaven – bestaande uit historische binnenvaartschepen met als centraal schip de Franse motor Marot – naar de zijde van de Prins Hendrikbrug, met de daar liggende René Siegfried en Lashbak waarop het unieke Binnenvaartmuseum is gevestigd. Daar waar ook het 120-jarige oude historische dagpassagiersscheepje Veerdienst 3 haar ligplaats heeft en vandaaruit rondvaarten maakt in de regio Dordrecht.

Franse motor
Het ruim van de Franse motor Marot wordt toegankelijk gemaakt voor publiek door middel van ruime ingangen aan voor- en achterzijde. In het ruim is dan de geschiedenis van de befaamde scheepswerf De Biesbosch te aanschouwen en te beleven. Met onder andere een professionele maquette van 3,60 bij 2,40 meter van deze scheepswerf uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de maquette door (scheeps)modelbouwer Harrie Tullemans in Weert. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de wederopbouw van de Franse Rijnvaartvloot na de Tweede wereldoorlog door middel van de zogenaamde Marshallhulp en vanzelfsprekend aan de Franse rijnvaartrederij CFNR die grootaandeelhouder was van scheepswerf De Biesbosch.
Als dit wordt gerealiseerd dan bestaat er met de zuidelijke insteekhaven (Leefwerf De Biesbosch), De Biesboschhal en het Binnenvaartmuseum aan het Wantij, een werkelijk uniek en prachtig compleet stuk binnenvaarthistorie. Hier kan een totale blik op de binnenvaart en scheepswerf De Biesbosch gegeven worden; voor iedereen te bezoeken en waar excursies voor scholieren gegeven worden.
Het Binnenvaartmuseum en De Biesboschhal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!