De Havenbedrijven van Duisburg en Rotterdam hebben via een ‘Letter of Intent’ hun uit 2020 stammende samenwerkingsafspraken vernieuwd en uitgebreid. Naast bestaande afspraken op het gebied van optimalisatie van logistieke verbindingen, wordt de samenwerking uitgebreid met initiatieven op het vlak van digitalisering en energietransitie. De ondertekening werd gedaan door Markus Bangen, CEO duisport, en Allard Castelein, president-directeur Port of Rotterdam

Duisport en de Rotterdamse haven zijn al lange tijd belangrijke handelspartners. Jaarlijks worden er bijvoorbeeld meer dan een miljoen TEU aan containers uitgewisseld tussen de twee logistieke hubs. Bijna een derde daarvan gaat al via het spoor. Digitalisering en datadeling zou het aandeel van deze duurzame modaliteit verder kunnen vergoten. Deze LOI is gericht op het creëren van de meest digitale en meest duurzame verbinding van logistieke hubs ter wereld door koppeling van het Duisburgse ‘Rail Freight Data Hub’-initiatief en het Rotterdamse ‘Rail Connected’.

Daarnaast zijn in de LOI afspraken gemaakt over het onderzoeken van samenwerking tussen de port community systemen Portbase (Rotterdam) en RheinPorts Information System (Duisburg) en het leren van elkaars initiatieven op het gebied van ‘digital twin’ projecten. Wat betreft de energietransitie willen beide havens onderzoeken of ze gezamenlijk op kunnen trekken in het ontwikkelen van waterstofhubs. Rotterdam als toekomstige ‘waterstof-poort’ naar Europa en Duisport als hub voor Duitsland. Een fysieke verbinden tussen beide ligt dan ook voor de hand.

“We staan voor grote uitdagingen die we samen veel sneller, efficiënter en slimmer kunnen overwinnen”, zegt Markus Bangen. “Juist op het gebied van digitalisering en de energietransitie is het belangrijk om samen te werken en onze kennis en expertise te delen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat we de vertrouwensrelatie tussen de havens van Duisburg en Rotterdam voortzetten.”

Gelijkgestemd
Ook Allard Castelein is bijzonder verheugd over de vernieuwing en uitbreiding van de samenwerking. “Digitalisering en energietransitie zijn net zo belangrijk voor de strategie van duisport als voor de onze. Wij geloven in de kracht van samenwerking met gelijkgestemde organisaties. Deze LOI is een positieve stap in die richting.”

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf kan en wil impact maken en richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en zij is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven: Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.270 werknemers, omzet ca. € 770 miljoen. www.portofrotterdam.com Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en ca 100.000 binnenvaartschepen per jaar. Werkgelegenheid: (Rijn- en Maasmondgebied, direct en indirect) 565.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Toegevoegde waarde: € 63 miljard, 8,2% van het BBP.

Foto: Allard Castelein (l) en Markus Bangen (foto: Marc Nolte).