Het Brittanniadok in de haven van Zeebrugge. (Foto Haven Zeebrugge/Mike Louagie)

Antwerpen en Brugge laten hun havens fuseren tot Port of Antwerp-Bruges. Door de krachtenbundeling ontstaat de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton per jaar), een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa.

Matthias Vanheerentals

Daarnaast zal de haven meer dan 15 procent van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening nemen en blijft het ook de belangrijkste chemische hub van Europa. Tot slot wordt Port of Antwerp-Bruges de grootste cruisehaven van de Benelux. Met een totale doorvoer van 278 miljoen ton per jaar bestendigt de eengemaakte haven haar wereldwijde toppositie.

Om de meerwaarde van een eengemaakte haven zo goed mogelijk te benutten, trekt Port of Antwerp-Bruges de kaart van de interconnectiviteit. Zo word het goederenspoorvervoer tussen de twee sites gebundeld, wordt de estuaire vaart (door binnenschepen op de Noordzee) geoptimaliseerd en staat een verbinding via pijpleidingen op de prioriteitenlijst. De voorziene strategische investeringen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en de extra containercapaciteit in Antwerpen, worden verdergezet.

Klimaat
De fusiehaven wil het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie, onder meer als importhub van groene waterstof en een actieve voortrekker van de waterstofeconomie. Daarnaast zet de haven, in samenwerking met haar industriële en maritieme klanten, verder in op koolstofreductie en onderzoek naar de toepassing van opvang en opslag van CO2.
De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn vandaag al in hoge mate complementair. Zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor roro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas.

Haven Coördinatie Centrum
De Haven van Zeebrugge heeft zopas een hoogtechnologisch Haven Coördinatie Centrum (HCC) geopend. Alle nautische operationele functies worden er op één gemeenschappelijke werkplek gegroepeerd. Ze krijgen een beter uitzicht over het volledige havengebied, vergelijkbaar met een controletoren van de luchthaven. Het moet de communicatie met de schippers verbeteren en de verkeersgeleiding vlotter laten verlopen. Het HCC zal ervoor zorgen dat er nog sneller kan ingegrepen worden bij stormweer of uitzonderlijke situaties.
Midden februari zijn ook de eerste vaarten gestart met een op afstand bestuurd schip tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Het geautomatiseerde schip Deseo vervoert containers tussen Zeebrugge en Antwerpen, ondersteund door het Seafar controlecentrum aan de wal. Het doel is om te evolueren naar navigatie met een beperkte bemanning. Varen met een gereduceerde bemanning, gecombineerd met ondersteuning van een Shore Control Center is de eerste stap naar een autonome vaart.