Port of Amsterdam verwelkomt de Havennota 2020-2030, waarin het Rijk de ambitie formuleert om ervoor te zorgen dat de Nederlandse zeehavens een leidende en krachtige positie kunnen behouden in de economie van toekomst. Duurzaamheid, digitalisering en verbondenheid staan hierin centraal. Ook wordt het nationale belang van de Amsterdamse haven benadrukt. De Havennota wordt in december aan de Tweede Kamer aangeboden.
 
Om bovengenoemde ambitie te bewerkstelligen is het essentieel om rekening te houden met een aantal uitdagingen, zoals bereikbaarheid, veiligheid, verduurzaming en de energietransitie, internationale concurrentie en digitalisering. Met name de energietransitie is hierbij de grootste uitdaging voor de komende jaren. 
 
Port of Amsterdam benadrukt daarom vooral het belang van investeringen in de haveninfrastructuur en energie-infrastructuur, zoals de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en aanleg van buisleidingen.
 
Daarnaast beschouwt het Rijk de Nederlandse zeehavens als een geïntegreerd systeem, waarbij de havens elkaar dienen te versterken. Hiertoe zal nog nader onderzoek volgen.
 
De Havennota 2020-2030 wordt in december aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hier de Ontwerp Havennota 2020-2030.