Haven kan wezenlijke bijdrage leveren aan Nederlandse CO2-reductie en welvaart 
 
In de eerste zes maanden van 2021 bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 231,6 miljoen ton, een groei van 5,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar. In het eerste halfjaar was er vooral meer aan- en afvoer van ijzererts, kolen en containers. De financiële resultaten van het Havenbedrijf waren goed.
 

Kernpunten eerste halfjaar:
• Totale overslag: 231,6 miljoen ton (+5,8%).
• Forse toename in overslag van ijzererts (+34,4%), kolen (+35,8%), breakbulk (+10,1%) en containers (+8,7% in TEU); daling overslag van agribulk (-8,9%) en LNG (-4,7%).
• Succesvolle afhandeling post-Suez stremming zeevaart.
• Concrete stappen voorwaarts in energietransitie, onder andere dankzij financiële steun (SDE++) voor bedrijven die CO2 willen afvangen en opslaan via Porthos, en extra productiecapaciteit biodiesel.
• Toename omzet Havenbedrijf met 7,5% tot € 387,6 miljoen, bedrijfsresultaat 16,4% hoger naar € 174,9 miljoen.