Fluxys wil de doorvoer van aardgas naar Duitsland opvoeren.

Dit jaar zullen opvallende projecten in de haven van Antwerpen-Brugge gerealiseerd worden. De Amerikaanse pionier PureCycle Technologies zal in de Antwerpse haven haar eerste polypropyleen (PP) recyclingfaciliteit in Europa bouwen. Verder wordt ook de waterstofstrategie uitgerold.

Matthias Vanheerentals

Sinds de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge tot Port Antwerp-Bruges is er een stroom van investeringen gekomen. In NextGen District, een wereldwijde hub voor ondernemingen die de circulaire economie willen bevorderen, komt met het project PureCycle één van de grootste investeringen ooit. De nieuwe PP-zuiveringsinstallatie zal niet alleen PureCycles UPR-hars aan de Europese markt leveren, maar zal in de eerste fase van het project naar verwachting ook vijfenzestig tot zeventig nieuwe jobs opleveren.

De nieuwe fabriek zal een jaarcapaciteit hebben van 59 duizend ton (130 miljoen pond). Met mogelijkheden om de activiteiten in de toekomst uit te breiden, aangezien het perceel van 14 hectare plaats biedt aan vier verwerkingslijnen met een totale capaciteit van ongeveer 240 duizend ton (goed voor ongeveer 500 miljoen pond) per jaar. De bouw van de fabriek begint zodra de vergunningsprocedure is afgerond, naar verwachting in 2024.

Gasleidingen
Tegen 2050 wil Port Antwerp-Bruges de eerste klimaatneutrale haven van Europa worden. Port Antwerp-Bruges zet dit jaar ook fors in op milieuvriendelijke projecten. De bedoeling is om de energiestromen van de toekomst tussen Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen nog te versterken. Dat gaat niet enkel om LNG, maar ook om waterstof en CO2. Voor aardgas staat Fluxys paraat om de doorvoer richting Duitsland nog te verhogen; onder meer via de verhoging van de capaciteit van de LNG-terminal in Zeebrugge en de verhoging van de doorvoercapaciteit in het binnenland (Opwijk -Desteldonk).
Vlaanderen is bij dit dossier betrokken voor de toekenning van een vergunning om de bestaande leiding te ontdubbelen. De nieuwe lijn tussen Opwijk en Desteldonk is meteen een lijn die ook volledig aangepast is voor de toekomstige doorvoer van waterstof. In Antwerpen-Noord werd een eerste warmtenetwerk gerealiseerd dat gebruik maakt van de warmte van de procesindustrie en zo de CO2-uitstoot laat dalen.

Waterstofstrategie
Port Antwerp-Bruges zet fors in op de waterstofstrategie. Zo zal de waterstofstrategie om van de haven een Europese waterstofhub te maken voor de import en lokale productie verder geconcretiseerd worden. Er zal ingezet worden op de verdere ontwikkeling van groene waterstof en waterstofdragers.

Op het gebied van de energietransitie werden al belangrijke doorbraken gerealiseerd met de waterstoffabriek Hyoffwind in Zeebrugge. In het kader van de vergroening van de vloot van het Havenbedrijf, maken de Hydrotug en Methatug, de eerste sleepboten ter wereld op respectievelijk waterstof en methanol, hun opwachting.

Warmtenetwerk
De afgelopen jaren werden ook heel wat projecten gerealiseerd. Zo is er een inrichtingsalternatief en een locatie voor de Nieuwe Zeesluis in Zeebrugge naar voor gebracht, namelijk zuidelijk op de Visartsite. Op die manier kan de nautische toegang worden gegarandeerd. Op het vlak van automotive zijn er ook projecten, met de realisatie van een nieuwe autoterminal in Zeebrugge. Een Chinese autobouwer heeft Zeebrugge ondertussen uitgekozen om de Europese markt te veroveren. In Antwerpen wordt één van de grootste roro-terminals uitgebreid met 25 procent. Met het Ommelandverbond is er een belangrijke stap gezet in het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen, waarbij er een nieuw dok zou komen op Linkeroever.

De Digital Twin, de digitale kopie van het havengebied met realtime info via sensoren, drones en slimme camera’s, zal in 2023 ingezet worden op beide platformen, om verder te bouwen aan een slimme, veilige en vlotte haven.