Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta hebben ontstemd gereageerd op een brief van het kabinet, waarin gesproken wordt over de aanleg van nieuwe windparken vanaf 2030. Zo lang kunnen we niet wachten, aldus de partijen in het noorden. Er is veel sneller meer windenergie nodig voor de transitie van de industrie en de ontwikkeling van een waterstofeconomie.

,,Daarvoor staan tot 2030 9 miljard aan investeringen gepland, die duizenden banen genereren’’, laten Groningen Seaports en de bedrijven uit de Eemsdelta weten.
,,De huidige plannen staan volledig haaks op de verduurzaming van de industrie en de afspraak uit het Nationaal Programma Groningen dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft.’’

Uit het schrijven van het kabinet concluderen ze onder andere dat er tot 2030 geen nieuw windpark aangesloten wordt in de Eemshaven en dat de oplevertermijn van het windpark Ten Noorden van de Wadden (TNW) onduidelijk geworden is. ,,Dit windpark is hard nodig om de industrie de mogelijkheid te bieden om te verduurzamen.’’

Het noordelijk industriecluster voorziet een aanzienlijke groei in elektriciteitsgebruik door het omschakelen van fabrieken naar elektriciteit, de productie van waterstof en de bouw van nieuwe bedrijven. In 2030 zal al zestien keer meer elektriciteit nodig zijn dan in 2020, menen zij. ,,Het opschuiven van het windpark Ten Noorden van de Wadden heeft daarmee een direct effect op het realiseren van de klimaatopgave. Elk jaar uitstel van het windpark betekent meer fossiele opwek met navenante CO2 emissies als gevolg. Als de 700MW van het windpark TNW fossiel wordt opgewekt, betekent dat elk jaar tot 2.240.000 ton CO2 die vrijkomt.

,,Wind op zee is een cruciaal element voor onze bijdrage aan de klimaatopgave, voor de opbouw van een waterstofeconomie en voor de werkgelegenheid in onze regio.’’ Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta wijzen er op dat de gaswinning in Groningen binnenkort stopt. Zij vragen dan ook om een perspectief op 10 gigawatt (GW) wind op zee met aanlanding in de Eemshaven. ,,Hiermee kunnen tienduizenden banen uit de gassector behouden blijven en kunnen er nog eens tienduizenden nieuwe banen bijkomen.’’

Noordzee
Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat de procedures voor aanleg van stroomkabels van Noordzee naar land in gang zijn gezet. Het gaat onder meer om nieuwe stroomkabels vanuit de nog te bouwen windparken in IJmuiden Ver Noord, Windenergiegebieden 1 en 2 naar Borssele, Geertruidenberg en de Maasvlakte, deels langs kabels die er al liggen.
Daarbij gaf de staatssecretaris aan dat de eerder gestarte procedure voor een kabelaansluiting door de Waddenzee wordt opgenomen in een nieuw ruimtelijk programma. Hierin worden opties bekeken voor een kabel van windenergiegebied Ten Noorden van de Wadden, in samenhang met een kabel vanaf het nieuwe windenergiegebied 5-Oost. De bedoeling is dat beide in Eemshaven uitkomen. Hierbij worden ook de meer oostelijk gelegen routeopties in de Waddenzee verder onderzocht. Ook wordt gekeken of er na 2031 nog ruimte is voor een extra stroomkabel en een leiding om op zee geproduceerde waterstof aan te voeren naar Eemshaven.