Het bestuur van de Binnenvaart Kredietunie.(vlnr) Gerlo Hobbenschot (secretaris), Johan van Wolfswinkel (vicevoorzitter), Jaco Baars (penningsmeester), Elbert Vissers (voorzitter), Krijn de Blaeij (kredietcommissie) en Jan Blonk (coaches).

Hoe staat het met de Binnenvaart Kredietunie? Hoeveel schepen zijn er door BKN gefinancierd? Is er sprake van groei? Hoe ziet het bestuur de toekomst van BKN? Om deze en andere vragen ging het tijdens de achtste Ledenvergadering van de Binnenvaart Kredietunie op zaterdag 2 november in Zwijndrecht.

Voorzitter Elbert Vissers, kon opnieuw melden dat het goed gaat met de Binnenvaart Kredietunie. Weliswaar is de groei niet explosief te noemen, maar dat heeft ook zijn voordelen. Een gestage groei van de portefeuille van BKN biedt het bestuur de gelegenheid om BKN als organisatie gecontroleerd te laten groeien en de nodige aandacht te schenken aan solide bedrijfsvoering, transparantie en continuïteit. Op deze gebieden zijn dan ook in 2019 weer forse stappen gezet.
De resultaten over 2019 zijn tot nu toe overeenkomstig de verwachtingen. Het aantal door BKN gefinancierde schepen nam verder toe en daarnaast werden door BKN ook leningen verstrekt die ondernemers in staat stellen verder te investeren in hun onderneming.
Ook het ledenaantal nam weer verder toe, al zou BKN daar graag een steviger groei zien. Vanuit de ledenvergadering werd dan ook geadviseerd om meer aan PR te doen. Voor nieuwe leden biedt BKN de mogelijkheid om hun vermogen te laten renderen tegen een aantrekkelijk rendement. Dat leden veel vertrouwen hebben in BKN, mag blijken uit de snelheid waarmee dit jaar de uitgifte van obligaties met een bedrag van €300.000 was volgeschreven.
Vissers wees er nog eens met nadruk op dat de BKN-coaches (verplicht voor kredietnemers) alleen een adviserende rol hebben. Het is beslist niet zo dat zij ondernemers iets voorschrijven. Het zijn sparring partners, die de ondernemer helpen het beste uit zichzelf en zijn bedrijf te halen. De ondernemer beslist zelf en is en blijft zelf ook volledig verantwoordelijk.
Kijkend naar de toekomst memoreerde de voorzitter dat het vervoer over water onder druk staat, onder meer door de huidige commotie rond stikstof en de afbouw van kolencentrales. Allerlei eisen maken het er voor kleine en oudere schepen niet gemakkelijker op. Niet ondenkbaar is dat BKN ook bij de vergroening van de binnenvaart een rol zal spelen om ook op dat terrein de doelstelling “Financiering door en voor ondernemers!” waar te maken.