Een doorbraak op het gebied van internationale aanbestedingen, zo liet Netherlands Maritime Technology in april weten. Europa kan voortaan bedrijven weren uit Europese aanbestedingen als ze uit een land komen waarin Europa ook geen toegang krijgt uit de aanbestedingsmarkt.

Tevens kunnen Europese aanbestedende diensten te lage aanbieders uit landen buiten de EU een prijsopslag opleggen of in het uiterste geval zelfs weren uit de EU-tender. Het betreft overheidsaanbestedingen vanaf 5 miljoen euro voor werken en diensten.