Op 20 juni vond het eerste seminar plaats “Fly Seaport”. Ruim 200 professionals namen kennis over ambitieuze plannen over inkrimping van SCHIPHOL door gedeeltelijke verplaatsing naar zee. Experts spraken over; hoe kan dit plan gestalte krijgen? Hoe wordt de oeververbinding gerealiseerd met aansluiting op bestaande infrastructuur en de terminal SCHIPHOL? Wat betekent dit alles voor de leefomgeving, gezondheid en gebiedsontwikkeling!


De tweede editie van FLY SEAPORT gaat op al deze aspecten dieper in met een keur van sprekers. SCHIPHOL in ZEE en herinrichting van het gebied biedt enorme kansen voor de droge- en natte waterbouw, utiliteits- en woningbouw en de infrasector. Nu moeten plannen worden gemaakt!
 
Het seminar FLY SEAPORT kan daarin een waardevolle bijdrage leveren met bijzondere sprekers o.l.v. dagvoorzitter Prof. Drs. Ir. Han Vrijling en Yteke de Jong Telegraaf Media Group!