Als alles volgens plan verloopt, neemt de Vlaamse regering in 2023 een definitief projectbesluit en wordt datzelfde jaar gestart met de bouw van de Containercluster Linkerscheldeoever. Die moet de haven van Antwerpen meer dan 7 miljoen TEU extra containercapaciteit per jaar opleveren. Daartoe wordt op linkeroever een tweede getijdendok gegraven.
Matthias Vanheerentals

Het project is nodig om de containertrafiek tot 2030 te kunnen opvangen. ,,De volumes die de komende jaren op ons afkomen, moeten we kunnen blijven behandelen’’, zegt Dominique Vercauteren, adviseur Binnenvaart bij de Haven van Antwerpen. Er komen ook extra faciliteiten bij voor de binnenvaart, zoals extra behandelings- en wachtplaatsen. De binnenvaartligplaatsen in de buurt van Deurganckdok worden opgetrokken van twee naar acht. ,,Daarmee willen we een bepaalde garantie geven dat de binnenvaart kan behandeld worden en dat de congestie kan weggewerkt worden’’, zegt projectleider Kristof Guldentops. ,,Op drukke momenten zijn er vandaag soms flinke vertragingen voor de binnenvaart.’’
De Haven van Antwerpen wil het aandeel dat door de binnenvaart wordt behandeld, laten stijgen van 38 naar 42 procent. ,,Dat betekent dat er voor de sector meer werk bijkomt’’, zegt Guldentops. De containers zullen op een duurzame manier getransporteerd worden door volop in te zetten op containervervoer per trein en per binnenschip. Met het project wil de haven ook een belangrijk rol blijven spelen in de bevoorrading van België en Europa. ,,We willen voorzien in jobs en welvaart voor toekomstige generaties’’, besluit Kristof Guldentops.