De European Barge Union (EBU) juicht de Green Deal van het Europese Parlement en de Europese Raad toe, zo laat het CBRB weten op zijn website. Deze Europese Green Deal heeft tot doel de transportemissies te verminderen door 75 procent van de vracht die over de weg wordt vervoerd, te verplaatsen naar de binnenvaart en spoor.

De binnenvaart beschikt nog over voldoende capaciteit op de Europese waterwegen en heeft op dit moment al een lage CO2 uitstoot vergeleken met het vervoer over de weg. Deze modal shift kan substantieel bijdragen aan de realisatie van de Green Deal. De EBU laat nog maar eens weten dat de binnenvaart een energiezuinig, veilig en duurzaam alternatief is ten opzichte van andere vervoerswijzen en bijdraagt aan de ontlasting van de overbelaste wegen- en spoornetwerken. Een betere integratie van de binnenvaart in transportketens verbetert de efficiëntie van het gehele Europese transportnetwerk, aldus de EBU, waarvan het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart deel uitmaakt.

Financieringsprogramma
De EBU omarmt met name het voorstel van de Europese Commissie om de capaciteit van de binnenwateren beter te beheren. Dat moet leiden tot een betrouwbaar, veilig, kosteneffectief en klimaatbestendig infrastructuurnetwerk. Dit vraagt om een integraal waterbeleid. Binnenvaart moet een belangrijk onderdeel worden van de multimodale transportketen..
Waar de Europese Commissie de enorme investeringsbehoeften erkent die hand in hand gaan met haar voorstel, roept EBU op tot een robuust financieringsprogramma binnen een nieuwe implementatiestrategie voor de binnenvaart. Dit zou een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, de lidstaten, riviercommissies, internationale organisaties en andere belanghebbenden moeten zijn, gerealiseerd onder de paraplu van een follow-up van het NAIADES-actieprogramma. De binnenvaartsector streeft ernaar zijn ‘CO2-footprint’ te verkleinen. Die is nu al de laagste in vergelijking met andere transportmodaliteiten.

,,De voorgestelde Green Deal ondersteunt het doel van de sector om zijn modale aandeel te vergroten ten voordele van de hele Europese Gemeenschap. We verwelkomen daarom het voorstel en kijken ernaar uit om de toekomstige behoeften met alle betrokken partijen te bespreken om de ambitieuze doelstellingen van de Europese Unie volledig te realiseren’’, zo onderstreept EBU-president (en voorzitter CBRB) Paul Goris de positie van de binnenvaartsector.