De Vlaamse Waterweg nv zoekt 40 examinatoren om mee te bouwen aan de toekomst van de Vlaamse Binnenvaart

In januari 2022 zal de nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht gaan. Deze richtlijn omvat de competentievereisten die gesteld worden aan de bemanning op een binnenvaartschip. De richtlijn heeft een grote impact op de organisatie van de examens in de binnenvaart. Daarom is De Vlaamse Waterweg nv, voorzitter van de Vlaamse Examencommissie Binnenvaart, op zoek naar 40 examinatoren om het huidige team te versterken.

Een gekwalificeerde bemanning is erg belangrijk om een veilige binnenvaart te garanderen. Dankzij de technische en innovatieve ontwikkelingen in de scheepvaart worden er steeds hogere eisen gesteld aan de bemanning. Om een bepaalde kwalificatie te behalen moet een kandidaat vaartijd kunnen voorleggen, scholing volgen of slagen voor een examen.

Nieuwe richtlijn beroepskwalificaties en de impact op de examens

De binnenvaart heeft een internationaal karakter en stopt niet aan de grenzen van een bepaald land of regio. Bijgevolg is het ook belangrijk dat de regelgeving die van toepassing is internationaal geldt. “Door de invoering van de Europese richtlijn zullen de bekwaamheidsbewijzen van kracht zijn in de hele Europese Unie en wordt de arbeidsmobiliteit bevorderd. Dit moet het binnenvaartberoep aantrekkelijker en nog veiliger maken,” benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De nieuwe Europese richtlijn bepaalt de competenties, vaardigheden en kennis die getest worden door het afleggen van theorie- en praktijkexamens.
“Als bevoegde autoriteit staat De Vlaamse Waterweg nv in voor de organisatie en het toezicht op de examens”, vertelt

Krista Maes, operationeel directeur van De Vlaamse Waterweg.‘Voor de uitvoering van de examens doen we beroep op De Vlaamse Examencommissie Binnenvaart.” De Examencommissie beslist over de inhoud van de examens en neemt de praktijkexamens af. Aangezien de nieuwe richtlijn verplichtingen oplegt betreffende de praktijkexamens moet De Vlaamse Examencommissie Binnenvaart versterkt worden met extra leden. Niet enkel het aantal examinatoren moet omhoog, ook zal de Examencommissie de vernieuwde competenties moeten volgen die in de Europese richtlijn en ES-QIN standaard werden opgenomen.

Ervaring gezocht
Daarom gaat De Vlaamse Waterweg nv nu op zoek naar 40 examinatoren, met expertise als schipper, matroos, in radar, ADN, LNG of passagiersvaart. Wie zich 8 à 10 dagen per jaar beschikbaar kan stellen, kan zijn kandidatuur indienen voor 7 juni 2021. Kortom, iedereen met de juiste vaardigheden, kennis en motivatie die wil meebouwen aan de professionalisering van de toekomst van de Vlaamse binnenvaart is welkom!
Geïnteresseerd? De vacature en mogelijkheid om u kandidaat te stellen vindt u op www.visuris.be/examencommissie.