Het half afzinkbare booreiland West Hercules.

Auteur: Jan van de Nes

De Noorse oliemaatschappij Equinor heeft een boorvergunning gekregen voor een nieuwe ‘wild cat put’ in de Noordzee, voor de kust van Noorwegen. Volgens de vergunning zal de put worden geboord in productievergunning 554 met behulp van de West Hercules-boorinstallatie van Seadrill.

Equinor is de exploitant en andere licentiehouders zijn het Noorse Vår Energi en het Noorse Aker BP. Het boorprogramma voor put 34 / 6-5 S wordt uitgevoerd nadat de West Hercules wild cat 31 / 2-22 S heeft geboord voor onderzoek in productielicentie 090.
Het gebied in deze vergunning bestaat uit een deel van blok 34/6. De put wordt ongeveer vijfentwintig kilometer ten oosten van het Snorre-veld en anderhalve kilometer ten noordwesten van de 34 / 6-2 S Garantiana-ontdekkingsput geboord. Productievergunning 554 werd toegekend in februari 2010. Dit is de zesde exploratieput die in de vergunning wordt geboord.
De West Hercules is een half afzinkbaar booreiland van de zesde generatie, gebouwd in 2008 bij Daewoo Shipyard in Zuid-Korea.

Elektrificatie
Equinor staat voor nog een belangrijke taak, namelijk de gedeeltelijke elektrificatie van het Sleipner-olieveld voor de kust van Noorwegen om uitstoot van broeikasgassen op het Noorse continentale plat te verminderen. Het centrale exploitatiedeel van het veld wordt gekoppeld aan het Utsira High Area-elektriciteitsnet. Dat zal naar verwachting de uitstoot met meer dan
150 duizend ton CO2 per jaar verminderen.