De beide vzw’s die de watergebonden bedrijven en gebruikers vertegenwoordigen fuseren.
De verenigingen die de watergebonden gebruikers langs de Vlaamse waterwegen vertegenwoordigen bundelen hun krachten en expertise. De vzw Netwerk De Scheepvaart en de vzw Waterwegen en Zeekanaal beslisten om, in navolging van de waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg, te fuseren tot een sterkere, efficiëntere en toekomstgerichte organisatie: Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw die vanaf heden watergebonden bedrijven en gebruikers in Vlaanderen vertegenwoordigt.

Als eerste voorzitter van de nieuwe vereniging werd Francis Wanten aangeduid. Hij zal bijgestaan worden door de Raad van Bestuur.
• Geert Bogaert: ondervoorzitter
• Dirk Ponnet : penningmeester
• Stephan Geurts : secretaris
• David Huybrechts : communicatie
• Patrick Degryse
• Luc Driessen
• Emmanuel Maes
• Johan Verhelst
• Richard Clijsters
• Ivo Pallemans
• Ronny Neven

Francis Wanten, voorzitter: “De missie van de beide verenigingen wordt met vernieuwde energie en met nog meer focus als 1 vereniging naar voren gebracht; zo worden we een volwaardige gesprekspartner voor De Vlaamse Waterweg en alle gebruikers van de waterwegen.

“Wij zijn verheugd met de fusie van de beide belangenorganisaties. Door de handen in elkaar te slaan en visie, expertise en kennis te delen kan Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw een meerwaarde zijn voor al haar leden en stakeholders” aldus Frieda Brepoels, voorzitter en Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “Door nauwe samenwerking tussen onze beide organisaties willen we ondernemingen nog meer overtuigen om gebruik te maken van het vervoer over water.”

De vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg heeft volgende doelstellingen:

  • Een netwerking te organiseren tussen de bedrijven en verenigingen die op directe of indirecte wijze gebruik maken van waterwegen voor het vervoer van goederen.
  • Het gebruik van de binnenvaart te stimuleren om op die wijze bij te dragen aan het vrijwaren van een vlotte en veilige mobiliteit.
  • Het vertegenwoordigen, promoten en verdedigen van sociale, economische en industriële belangen van de leden in het kader van de haven-, binnen- en zeevaart.
  • Bij haar leden de kennis inzake logistiek en transport te bevorderen.
  • Via haar leden kennis rond logistiek en transport over het water te delen
  • De belangen van haar leden te verdedigen.
  • Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw zal nauw samenwerken met De Vlaamse Waterweg nv, op die manier zullen wij de belangen van de watergebonden bedrijven optimaal kunnen verdedigen.

Francis Wanten: “Voor ondernemingen zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat vervoer over water een volwaardig alternatief is en wij kunnen hun daarbij helpen.”
“We roepen alle ondernemers, die op zoek zijn naar duurzame mobiliteitsoplossingen, op om lid te worden van Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw en zo gebruik te maken van onze diensten, aldus de voorzitter”.