De voorbereidingen voor realisatie van een importterminal voor LNG in de Groningse Eemshaven vorderen in rap tempo. De drijvende LNG-installatie is momenteel vanuit Singapore op transport richting Nederland. Begin augustus wordt de aankomst in de Eemshaven verwacht.

Volgens Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie zijn nu enkele belangrijke stappen gezet. ,,We gaan nu in verdere onderhandeling met potentiële klanten. Zij gaan onze terminal in de nabije toekomst gebruiken. Eerst voor LNG, later voor groene waterstof. We doen dit onder de naam EemsEnergyTerminal.’’

Voordat het aardgas per schip op transport gaat, wordt het geschikt gemaakt voor de reis. Het gas wordt vloeibaar gemaakt en moet bij aankomst weer vluchtig worden gemaakt, zodat het geschikt is voor het transport in het Nederlands gasnetwerk. In de Eemshaven komen installaties waar de drijvende LNG-installatie – de S188 van de Belgische firma Exmar – aan kan landen. Vervolgens vindt er een omzetting van vloeibaar naar gasvormig plaats, waarmee het gas gereed is voor transport in het Nederlandse leidingnetwerk. De drijvende LNG-installatie maakt het mogelijk om vloeibaar aardgas per schip naar de Eemshaven te brengen om daar door de installatie weer omgezet te worden naar gas.
In de toekomst zou een nieuwe terminal kunnen dienen voor de inzet van groene waterstof.