Met de X-dock kan alleen een functietest worden uitgevoerd, maar ook een volledige kalibratie. De gebruiker kan zelfs op eenvoudige wijze zijn kalibratiecertificaat afdrukken.

Wie een beroep doet op Dräger Marine & Offshore kan rekenen op up-to-date vakkennis en een voortdurende focus op wat leeft bij de klant. Die betrokkenheid gaat verder dan het op de voet volgen van wet- en regelgeving. Dräger Marine & Offshore denkt ook geregeld in de voorhoede met beleidsmakers mee.

Claudia Langendoen

Bescheidenheid siert Dräger Marine & Offshore. De onderneming draagt het dan ook niet actief uit, maar feit is dat de leverancier van brandblus-, reddings- en veiligheidsmaterialen voor de zeevaart, binnenvaart en offshore geregeld aanschuift bij klankbordgroepen, waaronder de ADN-commissie.
Dan laten de ervaren medewerkers hun licht schijnen over nieuwe ontwikkelingen, regels en aan te passen wet- en regelgeving. ,,En geven we het aan als we vinden dat iets wel of juist niet bijdraagt aan een goede werkwijze’’, vertelt Fop Mooyaart, sales representative van het in Rotterdam-Hoogvliet gevestigde bedrijf.

Portable gasdetectie
Het willen meedenken, invloed willen uitoefenen, is tekenend voor de werkwijze van Dräger Marine & Offshore. Die wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen wat betreft portable (draagbare) gasdetectie. Er zijn hieromtrent de laatste jaren behoorlijk wat wijzigingen in de wetgeving doorgevoerd, verduidelijkt Mooyaart. De ontwikkelingen gaan bovendien snel.
Dat roept natuurlijk vragen op bij gebruikers. De behoefte aan duiding is groot, zo merken medewerkers van Dräger Marine & Offshore tijdens vele contactmomenten die zij hebben met klanten. Zij staan gebruikers van portable gasdetectie daarom zoveel mogelijk met raad en daad én effectieve producten terzijde.
,,Zo hebben wij onder andere enkele jaren geleden de X-am 8000 ontwikkeld. Dit is een multi-gasdetector die tot maximaal zeven toxische en brandbare gassen, dampen en zuurstof gelijktijdig kan meten. Belangrijk pluspunt van deze meter is dat probleemloos, zonder kans op het verbranden van sensoren, een hogere concentratie kan worden gemeten dan 100 procent van de onderste explosiegrens.’’ Bijkomende voordelen zijn, zo verduidelijkt Mooyaart: ,,Dat de verwachte levensduur van de X-am 8000 in vergelijk met standaard sensoren vier keer zo hoog is en dat ook de garantieperiode vele malen hoger ligt.’’
Zo denkt Dräger Marine & Offshore continu mee en tast zij voortdurend af waar in de dagelijkse werkpraktijk struikelpunten liggen, met als doel passende oplossingen te vinden. ‘Veilig varen’ staat daarbij altijd voorop. Dräger wijst om die reden ook veelvuldig op het belang van het regulier uitvoeren van veiligheidsmetingen. Ook daarvoor heeft de veiligheidsspecialist, die vrijwel haar volledige assortiment in eigen beheer in Europa produceert, prima materialen in huis.
Veel mogelijkheden biedt bijvoorbeeld de Dräger X-dock serie, die volledige controle geeft over de draagbare Dräger gasmeetinstrumenten. ,,Dit zijn mooie apparaten, waarmee je de eigen meter kunt kalibreren en zelf certificaten kunt afdrukken’’, aldus Mooyaart.

Trainingen en e-learnings
Fraaie producten dus, waarmee de klant wordt ontzorgd. Ook de service voert, zoals het Dräger Marine & Offshore betaamt, verder dan het aanleveren en installeren van producten. Er worden gebruiksinstructies verzorgd, er zijn trainingen en e-learnings beschikbaar én medewerkers verzorgen op aanvraag presentaties over producten of specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld tijdens bemanningsbijeenkomsten.
De mogelijkheden zijn legio. En dan te bedenken dat het allemaal begon met een Duits biertje. Fop Mooyaart lachend: ,,De oprichter van ons bedrijf, de heer Dräger, was ruim 130 jaar geleden niet tevreden over het schuimkraagje op zijn bier. Hij ontwikkelde daarom een reduceer en vroeg daar patent op aan.’’
De heer Dräger liet het echter niet bepaald bij het regelen van de druk in CO2-flesjes. Zes generaties Dräger verder is Dräger Marine & Offshore nog altijd een familiebedrijf. ,,En die reduceer van destijds is tot op de dag van vandaag de oervader van de reduceer zoals die bijvoorbeeld in onze ademluchttoestellen zit. En kenmerkend: ons hoofdkantoor zit nog altijd op exact dezelfde plek in Duitsland, waar de heer Dräger destijds begon.’’