De eerste tender voor het indienen van aanvragen voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) sluit op 6 oktober 2020, om 17:00 uur precies. Alle op tijd ingediende aanvragen zullen worden beoordeeld op een aantal concrete criteria, waarna de hoogst scorende projecten als eerste subsidie toegewezen zullen krijgen. Hiermee is de kwaliteit van de aanvragen het eerste en meest belangrijke selectiecriterium geworden.

Over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
Via de SDS stimuleert de Nederlandse overheid de marktintroductie van duurzaamheid-bevorderende innovaties in de scheeps(om)bouw en op offshore-constructies. Scheepswerven lopen een risico bij de ontwikkeling van maritieme innovaties. Door gebruik te maken van de SDS-subsidie kunnen zij deze risico’s ondervangen. Naast de maatschappij profiteren ook de reders en maritieme toeleveranciers van een versnelde toepassing van duurzame maritieme oplossingen.

Aanvraag indienen
In 2020 is er één tender, in de volgende jaren zal er zowel in het voorjaar als in het najaar een tender worden opengesteld. Heb je een concreet projectvoorstel waarin duurzaamheid-bevorderende innovaties worden toegepast, en een intentieverklaring van een klant die dit project graag gerealiseerd ziet, dien dan je aanvraag snel in via: https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-duurzame-scheepsbouw-sds-2020.
Wanneer je projectvoorstel nog niet “rijp” genoeg, maak je waarschijnlijk meer kans om deel te nemen in de volgende ronde.