V.l.n.r.:  Danny Levenswaard, director Breakbulk Havenbedrijf Rotterdam en Martin Bloem, directeur Deal Drecht Cities.
 
Havenbedrijf Rotterdam en Deal Drecht Cities verlengen de huidige samenwerking met vier jaar tot 2023. Hiervoor hebben Danny Levenswaard, director Breakbulk Havenbedrijf Rotterdam, en Martin Bloem, directeur Deal samen een nieuwe overeenkomst ondertekend voor de voortzetting van de gezamenlijke economische promotie en acquisitie in de Drechtsteden. Het doel is meer bedrijven naar onder andere de Dordtse Zeehaven te begeleiden met focus op bedrijven in de maritieme en logistieke sector.
 
De haven van Dordrecht maakt onderdeel uit van de Westelijke Dordtse Oever en ligt aan de Oude Maas en de Dordtse Kil, nabij de Rotterdamse haven. Dordrecht Inland Seaport is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Het beslaat inclusief havenbekkens een gebied van 290 hectare. Dordrecht Inland Seaport biedt door zijn strategische ligging aan diep water goede mogelijkheden voor de vestiging van droge, natte en breakbulk overslagactiviteiten. De haven ligt tussen (petro-)chemische clusters van Rotterdam en Moerdijk en in de directe nabijheid van zeevaart, binnenvaart, wegtransport en spoorvervoer. Naast de Dordtse Zeehaven wordt er in samenspraak ook gekeken naar overige kansen in de Drechtsteden.

In 2016 startte de samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en Deal Drecht Cities. De samenwerking is voor beide partijen naar tevredenheid verlopen en zal daarom met vier jaar worden verlengd. De focus heeft de afgelopen periode gelegen op de ontwikkeling van vrije kavels en gebiedsontwikkeling. Daarin hebben beide partijen elkaar goed kunnen vinden. Voor de komende jaren liggen er kansen op gebieden die nog ontwikkeld (kunnen) worden en zijn passend bij de strategie van Dordrecht Inland Seaport. Toekomstbestendigheid is hier het sleutelwoord , aangezien er specifiek gekeken wordt naar duurzame en innovatieve ontwikkelingen.

Martin Bloem (Deal Drecht Cities) : ‘Door weer vier jaar gericht samenwerken, kunnen we verder bouwen op de goede resultaten. De voorgaande samenwerking heeft geleid tot de vestiging van Nippon Gases en een grote logistieke ontwikkeling van elf hectare in Alblasserdam door Goodman. We kijken vooruit naar mooie duurzame investeringen en bedrijven met innovatieve oplossingen.’
Danny Levenswaard (HBR): ‘De samenwerking tussen Deal Drecht Cities en het Havenbedrijf Rotterdam biedt een brede basis om potentiële klanten en activiteiten naar het Dordtse Zeehavengebied en de regio te trekken. Door de krachten te bundelen en ons gezamenlijk te richten op de ontwikkeling van het gebied hebben we afgelopen jaren mooie resultaten bereikt. Ik ben blij dat we dat de komende jaren kunnen voortzetten.’
 
Port of Rotterdam – Dordrecht Inland Seaport
Het havenbedrijf van Rotterdam is sinds 2013 verantwoordelijk voor de exploitatie en ontwikkeling van de haven in Dordrecht. De afgelopen jaren hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Dordrecht samen met het bedrijfsleven Dordrecht Inland Seaport ontwikkeld tot een aantrekkelijke haven voor de maritieme maakindustrie, logistiek en overslag van bulk. In 2016 zijn het Havenbedrijf en Deal Drecht Cities een samenwerking aangegaan voor het vermarkten van de Dordrecht Inland Seaport.

Over Deal Drecht Cities
Deal Drecht Cities verzorgt de economische acquisitie en de promotie voor de zeven Drechtsteden gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht). Samen met de Economic Development Board (EDB) staat Deal voor een succesvolle en ondernemende regio. Deal voert een actief promotiebeleid en trekt nieuwe bedrijven aan in de maritieme en smart industry sector. Bij acquisitie staat de vraag van de investeerder centraal en met gerichte promotie maakt Deal de regio (inter)nationaal zichtbaar bij de juiste doelgroep. De EDB houdt zich bezig met de langere termijn ontwikkeling van de regio. Deal is een zelfstandige, voornamelijk door de overheid gefinancierde stichting, opgericht in 2014. Naast de zeven Drechtsteden zijn ook Havenbedrijf Rotterdam en ROM-D aangesloten bij Deal.