In combinatie met Martens en Van Oord gaat De Klerk Werkendam het project Damwand Zelling in Nieuwerkerk aan den IJssel realiseren. Opdrachtgever Gemeente Zuidplas wil de voormalige bedrijfslocatie Zelling Onderneming herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Het wordt een bijzonder woon- en verblijfsgebied; de nieuwe wijk ligt op een markant punt aan de Hollandse IJssel én wordt toekomstbestendig energieneutraal en gasloos ontwikkeld. Om dit te kunnen realiseren zal in de eerste fase de oever worden heringericht. De Klerk vervangt daarvoor de bestaande oeververdediging door een damwandconstructie van ca. 500 meter. Voor de damwandconstructie wordt een ecologische oever aangelegd. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2020.