De dienstverlening van 4COM is ‘coronaproof’ en dan doelen we niet alleen op het mondkapje van Paul van Utrecht (op de foto’s met en zonder): de hele service van 4COM is afgestemd op de nieuwe werksituatie.

Als er iets is wat de tweede coronagolf ons leert, is het dat mobiele en vaste data- en telecommunicatiediensten er meer dan ooit toe doen. Een betrouwbare verbinding met de buitenwereld is onmisbaar geworden, zowel bedrijfsmatig als privé, merkt ook 4COM, dé telecomspecialist voor de maritieme sector.

Claudia Langendoen

Van een groter beroep op mobiele telefonie en internet was natuurlijk in het voorjaar tijdens de eerste lockdown al sprake in de sector. Kinderen leerden en studeerden aan boord. Veel bedrijfsmatig papierwerk ging online, even binnenstappen ergens op kantoor om documenten op te halen of af te geven, was er niet zo makkelijk meer bij.
De tweede golf maakt duidelijk dat dit langdurig de realiteit is en dat in de nieuwe werkelijkheid blijvend een beroep zal worden gedaan op meer data. ,,Daar passen wij onze diensten op aan’’, stelt directeur Paul van Utrecht van 4COM. 4COM is al jarenlang werkzaam op schepen en bij aan de binnenvaart verwante bedrijven als scheepswerven, machinefabrieken en bevrachtingskantoren.
Vandaar dat zijn organisatie nog steeds tijdelijke abonnementen voor grotere bundels voor onbepaalde tijd aanbiedt. Dat is een in maart ingezette coronamaatregel die van kracht blijft zo lang dat nodig is. Een uitkomst natuurlijk aan boord, waar weliswaar de kinderen allang weer naar school zijn, maar om een voorbeeld te noemen: matrozen die normaal elders op locatie onderwijs krijgen, volgen nu noodgedwongen aan boord online lessen.
,,Online ontmoetingen via bijvoorbeeld Microsoft Teams en continu video-streamen vergen veel data’’, weet Van Utrecht. ,,Als je dan een mobiele verbinding met een beperkte bundel hebt, schiet je daar al snel overheen.’’

Ook bedrijven op de wal, die steeds meer thuiswerkend personeel hebben, zijn merkbaar geholpen met grotere bundels voor dataverbruik.

Geen beperkingen
4COM benadrukt dat haar mobiele en vaste data- en telecommunicatiesystemen geen beperkingen kennen. Ook dat is zeer welkom in een snel veranderende wereld, waarin thuiswerken steeds meer de norm wordt. Van Utrecht: ,,Thuis of op de zaak: overal werkt het even goed.’’
Wat dat betreft is het een uitkomst dat Nederland met drie grote providers over een prima dekkend netwerk beschikt. ,,Goede routers zorgen voor optimale internetverbindingen, snelheden zijn ook prima tegenwoordig. Dat is tevens het geval in België. Het uitgestrekte, dunner bevolkte Duitsland biedt wat meer uitdagingen, hoewel het bereik vaak wel goed is nabij grote Duitse steden.’’
4COM maakt doelbewust gebruik van de diensten van al die verschillende providers en vergroot daarmee de mogelijkheden voor gebruikers om te switchen, zodat zij in geval van storing verzekerd zijn van een back-up. ,,We zien dat aan boord van schepen vaker gekozen wordt voor twee verschillende providers. Is er een probleem qua bereik bij de een, dan schakelt men snel en eenvoudig over op het netwerk van de ander.’’
Daar komen niet per se dure, extra systemen aan te pas. ,,Dit is al mogelijk door een klein tweede apparaat bij te plaatsen, dat in geval van storing kan worden ingeschakeld. Ook op de wal zien we dat bedrijven dit als gevolg van corona vaker doen. Zo’n back-up creëert meer zekerheid en continuïteit.’’

Focus binnenvaart
Zo streeft 4COM er voortdurend naar om de sector zoveel mogelijk te ontzorgen, zowel op het gebied van mobiele als vaste telefonie. Dankzij de focus op de binnenvaart is het in Dordrecht gevestigde bedrijf altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de sector. Die focus op de binnenvaart is overigens een vanzelfsprekend gegeven. Paul van Utrecht is een schipperszoon, ook veel medewerkers zijn afkomstig uit de binnenvaart of hebben daarin gewerkt.
Zij zijn vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar. En bij voorkeur wordt bij het vinden van het meest passende antwoord op data- en telecommunicatievragen gestreefd naar maatwerk. Met als doel mensen in de sector die hen zo na aan het hart ligt te kunnen helpen. Paul van Utrecht kan het niet vaak genoeg benadrukken: ,,Dát is waar het ons om gaat.’’