Damen Shipyards bouwt sinds 2004 in diverse maten de Cutter Suction Dredgers. Deze serie is onlangs vernieuwd, nadat het jubileum van 250 gerealiseerde exemplaren reeds was bereikt. Zo zijn er nu ook volledig elektrisch aangedreven modellen.

Jan van den Berg

De Cutter Suction Dredgers (CSD) behoren tot de succesverhalen van het Damen-concern. Achter de aanduiding CSD gaan kleine snijkopzuigers schuil in diverse maten. Ze zijn bedoeld voor het baggeren van binnen- en kustwateren en voor de mijnbouw. Ze zijn volledig demontabel en kunnen daardoor ook per vrachtwagen vervoerd worden naar een waterweg of mijn. Na bijna twintig jaar is de serie nu vernieuwd.
De aandacht gaat daarbij uit naar lagere kosten, grotere betrouwbaarheid en minder negatieve invloed op het milieu. Het hart van de baggervaartuigen is de baggerpomp. In de CSD zijn deze verbeterd, waardoor de capaciteit groter is evenals de afstand waarover de baggerspecie verpompt kan worden.

Dieselmotor/elektromotor
De boten zijn alle voorzien van een dieselmotor die de baggerpomp aandrijft en een die het hydraulische systeem onder druk houdt en tevens de elektriciteit voor de systemen aan boord levert. De hydrauliek is nodig voor het aandrijven van de snijkop, de spudpalen en de lieren. De CSD’s hebben geen eigen voortstuwing. Ze bewegen zich voort door middel van kabels die met de lieren worden gevierd en ingehaald.
Het is in principe mogelijk om in plaats van de dieselmotor een elektromotor toe te passen. De nieuwe CSD-serie is hiervoor geschikt, mocht de klant liever een elektrische snijkopzuiger willen hebben. Van de oudere serie CSD’s heeft Damen twee jaar geleden al een model gepresenteerd met een elektromotor, te weten type ECSD 650 (Het getal staat voor de diameter van de zuigbuis in millimeters). Deze wordt gevoed via een elektriciteitskabel van de wal.

Stiller
Elektrisch baggeren heeft diverse voordelen, zegt Robin Middel, voorlichter van Damen. ,,Je voorkomt de uitstoot van CO2 en fijnstof. Bovendien is elektrische aandrijving veel stiller. Dat maakt het mogelijk met minder overlast te werken in of bij dichtbevolkte locaties en milieugebieden.’’

Een ander aandachtspunt wat betreft milieu is de emissie van chemische stoffen. Bij vaartuigen moeten we dan onder andere denken aan smeermiddelen die in het water komen. De ontwerpers van de CSD hebben daarom veel aandacht besteed aan een minimale behoefte aan deze middelen. Daarnaast is de hoeveelheid hydraulische vloeistof ongeveer gehalveerd.

De serie bestaat uit zes modellen. Als eerste is de CSD 600 in productie genomen. De komende jaren volgen de CSD 450, CSD 400, CSD 500 en CSD 700. Tot slot wordt de vernieuwde CSD 300 aan het productgamma toegevoegd. Intussen blijven de CSD’s van de eerdere serie leverbaar.