Minister Cora van Nieuwenhuizen wil met een extra uitgave van bijna 90 miljoen euro de toegankelijkheid van de Nederlandse vaarwegen verbeteren. Dat is ook hard nodig, stellen brancheverenigingen. En: er kan nog veel meer geld bij.

Ellen Lengkeek

In de begroting 2020, gepresenteerd op Prinsjesdag in Den Haag en tijdens een jaarlijkse bijeenkomst rond de begroting van werkgeversorganisatie VNO-NCW in Rotterdam, werden de plannen toegelicht voor onder meer de binnenvaart.
Zo stimuleert de minister het vervoer over water met een compensatieregeling om files op de weg te verminderen. Verladers die gebruikmaken van binnenvaart zouden een tegemoetkoming in de kosten moeten krijgen bij het ‘aan boord brengen van de goederen’. Over de compensatie, en hoe dat in praktijk moet gaan lopen, wordt nog verder nagedacht.

Doorstroming
In groot onderhoud aan vaarwegen investeert het kabinet volgend jaar bijna 90 miljoen euro extra, om de doorstroming van schepen te verbeteren, zo meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in de begroting 2020 van Infrastructuur en Waterstaat. Er gaat hiervan zo’n 10 miljoen naar het verbeteren van het Maas-Waalkanaal, waar onder meer de oude sluis Weurt deel van uitmaakt. Met het geld moeten technische storingen worden voorkomen.
Ook komt er 14,5 miljoen euro voor onderhoud aan de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en wordt er bijna 8 miljoen euro geïnvesteerd om de rivierbodem (de harde laag) van de Waal bij Nijmegen te verdiepen. Schepen lopen hier zelfs al vast op ondiepe plekken door bodemerosie. Ook over de toegankelijk van de Maas wordt veel geklaagd door schippers.

Zorgen
Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers, evofenedex en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen, roepen de regering op de mouwen op te stropen. Er wordt geïnvesteerd, maar dat is niet genoeg, zeggen deze partijen. Sterker: Ze maken zich grote zorgen over het achterstallige onderhoud van de vaarwegen en bereikbaarheid van het Europese achterland. Stremmingen en vertragingen zoals op de Maas, waarover schippers veel klagen, zijn dagelijks aan de orde.
,,Dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De binnenvaart kan bijdragen aan de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. Dit vergt wel forse investeringen in een goed onderhouden, robuuste en toekomstbestendige vaarweginfrastructuur.

Verviervoudigd
In een reactie stelt het Centraal Overleg Vaarwegen: ,,De regering geeft in de Rijksbegroting van 2020 een extra impuls aan het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur van 97 miljoen euro. Daarvan gaat 
11 miljoen euro naar onderhoud van wegen en 86 miljoen euro naar onderhoud aan vaarwegen. Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken.
Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en evofenedex zijn blij met deze impuls die hard nodig is. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet ten opzichte van 2016 verviervoudigd.
Met name het vervoer over de Maascorridor ondervindt regelmatig ernstige hinder door onverwachte stremmingen bij sluizen. Op de Nederlandse vaarwegen is nog veel ruimte beschikbaar om de files te verminderen dus alle reden om de problemen snel aan te pakken zodat vervoer over water optimaal kan worden benut.’’