Gerdien Vlot van Raadviseurs: ,,Wij houden ondernemers een spiegel voor en denken mee in praktische oplossingen.’’

Raadviseurs in Gorinchem staat ondernemers terzijde op momenten dat er beslissingen genomen moeten worden die grotere of kleinere impact hebben op de toekomst van bedrijf. Raadviseurs is een eerlijke, deskundige sparringpartner die meedenkt op basis van zijn inzicht in alle relevante financiële en fiscale achtergronden.

Ieders terugblik naar 2020 zal in het teken staan van het virus. In welke branche je ook actief bent en ongeacht je functie, iedereen is erdoor geraakt; is het niet zakelijk, dan toch privé. Het kan soms verlichtend werken om tussen al het sombere nieuws ook naar lichtpuntjes te zoeken.
Dat doet Gerdien Vlot, met Kees Zwetsloot medeoprichter van Raadviseurs, de voorbije maanden beschouwend. ,,Ondernemers zijn door de coronacrisis heel bewust gaan kijken naar hun bedrijf. Zolang de zaken goed gaan is die urgentie er niet zo, maar nu in maart de wereld even stilstond hebben veel ondernemers nagedacht over hun eigen onderneming. Vaak door het stellen van een paar basisvragen. Wat doen wij nu precies met het bedrijf en wat willen we doen? Word ik er gelukkig van? En wat levert het op?’’,,Het is goed om je blik af en toe op die manier naar binnen te richten. Zo’n moment voor reflectie komt om de paar jaar voorbij. En dan komen ondernemers bij ons; voor een klankbord, om mee te denken in scenario’s.’’

Nuchter en eerlijk
Het financiële en fiscale advies bij ondernemerskwesties is de grote meerwaarde die Raadviseurs, een prettig nuchter Gorcums kantoor, zijn klanten te bieden heeft. Raadviseurs gaat daarmee verder dan de traditionele dienstverlening van de accountant en fiscalist. Raadviseurs denkt mee met de ondernemer over de ontwikkeling van en afwegingen binnen het bedrijf, aan de hand van de cijfers en van de regelgeving in Nederland en Europa.
En dat gebeurt altijd op de vertrouwde manier: nuchter en eerlijk, met korte lijnen naar de adviseurs, helderheid in afspraken en prijsstelling en met praktische oplossingen. Dat doet Raadviseurs voor het MKB in vele branches, met onder de klanten ook veel varende ondernemers.

Adviserende rol
Van de adviserende rol is zeker in de afgelopen maanden dankbaar gebruik gemaakt. ,,Wij zijn natuurlijk niet alwetend’’, leidt Gerdien Vlot in. ,,Onze klanten weten vaak zelf het beste waar het wringt in het bedrijf. Wij kunnen daarbij de relevante regelgeving meewegen en dieper kijken in de ondernemingscijfers. In coronatijd hebben onze klanten vooral vragen over hun liquiditeit, het in stand houden van de geldstroom. We geven aan voor welke steunmaatregelen ze in aanmerking komen en kijken mee waar mogelijkheden zijn om te besparen. En of dat laatste verstandig is op de langere termijn, bijvoorbeeld als het gaat om ontslag van medewerkers.’’
De echte betrokkenheid bij de klant is een voorwaarde voor goede advisering. Gerdien Vlot: ,,Ik vraag me altijd af wat een ondernemer nu écht wil weten als hij of zij een vraag heeft. In het algemeen heeft de ondernemer er zelf al over nagedacht als hij bij ons komt. Hij is dan al verder in het proces. Als je de voorafgaande gedachten helder hebt, dan kunnen we meedenken in mogelijke oplossingen, die soms weer net anders zijn dan de ondernemer zelf had bedacht.

Spiegel
,,Wij houden de ondernemer een spiegel voor en denken in praktische oplossingen. Óók als de situatie niet rooskleurig is en je je moet afvragen of het wel verstandig is om nóg een financiering af te sluiten. In voorkomende gevallen is het onze rol om de ondernemer tegen zichzelf te beschermen.
Alles draait om goede communicatie, over en weer. Wij zeggen altijd tegen onze klanten: twijfel je over een bepaalde beslissing, al is het maar een heel klein beetje, bel dan gewoon even. Dan denken we met je mee.’’