Na twee extreem droge jaren hangt ook dit jaar de Nederlandse binnenvaart een droge zomer boven het hoofd. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen vraagt vandaag aan de Europese Commissie om snel in kaart te brengen hoe groot de schade is en hoe de sector gesteund kan worden. Berendsen: “Door de coronacrisis moeten schippersfamilies al keihard aan de slag om de verloren omzet in te halen. Maar door de droogte en bijbehorende lage waterstand in heel Europa, wordt het voor velen moeilijk om het hoofd boven water te houden. Daarom heb ik de Commissie gevraagd zo snel mogelijk met meer duidelijkheid over de toekomst van de binnenvaartsector te komen.”
 
Het CDA wil vooral alle relevante cijfers op tafel, om hiermee snel en doeltreffend steun voor de sector te kunnen garanderen. “Na de droogtejaren 2018 en 2019 is bij veel gezinnen de bodem in zicht,” zegt Tom Berendsen. “En dat terwijl de binnenvaart een belangrijke rol in de plannen voor de verduurzaming van onze economie speelt. Onze industrie en economie kunnen niet zonder onze schippers – dat moet de Commissie zich realiseren.”