Kerstavond was het zover: het akkoord voor een nieuw partnerschap tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) werd bekend gemaakt. ‘De deal’ is inmiddels voor iedereen in te zien. De maar liefst 1.246 bladzijden heeft u niet 1, 2, 3 gelezen. Via onderstaande link wordt meer uitgelegd over welke 7 zaken u absoluut moet weten over het akkoord.

1. Ook met een deal krijgt u te maken met de Douane
Ook mét dit akkoord keert de Douane terug. Houd er dus rekening mee dat u vanaf 1 januari met de Douane te maken krijgt als u producten wil importeren of exporteren. Ga niet onvoorbereid op pad. Lees meer over de douaneformaliteiten op onze pagina over import en export.

2. Er komen geen quota en tarieven op handel
Als u kunt aantonen dat uw goederen voldoen aan de ‘oorsprongsregels’, hoeft u geen invoerrechten te betalen. De Douane heeft in het Handboek Douane (Mededeling 12) meer gepubliceerd over wat deze regels inhouden, hoe ze worden toegepast en hoe u de oorsprong van de goederen die u invoert kunt aantonen. Ook leest u hier hoe u er voor kunt zorgen dat het ‘preferentiële tarief’ wordt toegepast en u dus geen invoerrechten betaalt.

3. De EU en het VK hebben afspraken gemaakt om douanecontroles waar mogelijk te verminderen
In het verdrag staat dat als partijen voldoen aan bepaalde eisen, ze de status van ‘Authorised Economic Operator’ (AEO) kunnen krijgen. Dat houdt in dat ze gebruik kunnen maken van een vereenvoudigde douaneprocedure als het om controles voor veiligheid gaat. Ook is hierbij afgesproken dat de EU en het VK elkaars AEO-vergunningen erkennen. Kijk dus of u in aanmerking komt voor AEO-status.

4. Importeert of exporteert u producten van dierlijke of plantaardige oorsprong? De sanitaire en fytosanitaire eisen van het land van import gaan gelden
Als u goederen van dierlijke of plantaardige oorsprong uit het VK importeert, moeten ze voldoen aan de eisen van de EU, de ‘sanitaire en fytosanitaire eisen’. Andersom moeten deze producten aan de eisen van het VK voldoen als u ze naar het VK exporteert. Dat betekent dat u rekening moet houden met exportcertificering en importcontroles. Lees meer over het importeren en exporteren van dierlijke en plantaardige producten.

5. Er is geen wederzijdse erkenning van certificaten voor industriële producten
In de deal zijn afspraken gemaakt over technische handelsbelemmeringen ‘technical barriers to trade’ (TBT) en het versoepelen van procedures rondom productveiligheid en marktconformiteit.

Er is echter geen wederzijdse erkenning van certificaten voor industriële producten. Dat betekent dat producten waarvoor een certificaat verplicht is alleen binnen de EU in de handel gebracht mogen worden met een certificaat dat is afgegeven door een ‘EU-notified body’. Een certificaat dat is uitgegeven door een in het VK gevestigde notified body is niet geldig. Wanneer producten al een certificaat van een Britse notified body hebben dat is afgegeven vóór 1 januari 2021, kan een notified body uit de EU dit meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor een geldig EU-certificaat.

Het is voor de leverancier wel mogelijk om een eigen verklaring (‘self declaration’) over conformiteit af te geven. Dat kan alleen voor een afgebakende categorie producten, die weinig risico met zich meebrengen. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over het onder voorwaarden erkennen van Good Manufacturing Practices inspecties voor geneesmiddelen en werkzame bestanddelen.

6. Toegang tot openbare aanbestedingen
In het akkoord staan procedures om voorspelbare en transparante aanbestedingen te garanderen. Deze afspraken zijn een aanvulling op de afspraken die in de Government Procurement Agreement (GPA) van de World Trade Organization staan en gelden voor dezelfde sectoren.

7. Er zijn afspraken gemaakt over dienstverlening
In veel gevallen mag u nog steeds diensten verlenen in of diensten afnemen uit het VK. Wel zijn er specifieke regels voor onder andere bezorgdiensten, telecommunicatie, financiële diensten, internationale maritieme transportdiensten en juridische diensten. Daarnaast is er afgesproken om samen te werken aan redelijke en transparante roaming-tarieven.

Meer informatie leest u hier.