BEELD: (impressie North Sea Port)

De bouw van de dienstenhaven, deelproject van de Nieuwe Sluis Terneuzen in North Sea Port, is afgelopen maand begonnen. De haven wordt straks gebruikt door maritieme dienstverleners die een directe band met het sluizencomplex hebben.

De haven wordt 385 meter lang en op zijn breedst 95 meter. De Koninklijke Marechaussee, Boluda (voorheen Kotug) en Muller Maritime Holding krijgen als dienstverlener voor de scheepvaart ligplaatsen in de dienstenhaven. Rijkswaterstaat heeft op dezelfde locatie de Nautische Centrale Terneuzen staan. Naast de dienstenhaven komt een dienstengebouw te staan en worden omliggende wegen aangelegd.

De voorbereiding is begonnen met de inrichting van het bouwterrein en er wordt begonnen met het
trillen van een nieuwe combiwand. Het heiwerk duurt tot halverwege dit jaar. In het tweede kwartaal van 2020 wordt ongeveer 100 duizend kubieke meter zand geperst om een nieuw stuk land te creëren.

Eind 2021 kan de dienstenhaven met gebouw in de Buitenhaven West in gebruik genomen worden. Het eerste schip zal een jaar later door de Nieuwe Sluis in Terneuzen varen. Deze wordt 427 meter lang en 55 meter breed en zorgt straks voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het scheepvaartverkeer in North Sea Port, van en naar de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.