Het Australische olie- en gasbedrijf Woodside heeft Boskalis gecontracteerd voor zeebodeminterventie en oeveroversteek rond de gedachte pijpleiding in het Scarborough-veld, een van de meest afgelegen gasbronnen van het Carnarvon Bassin voor de kust van West-Australië.

Jan van de Nes

Woodside heeft een voorkeursconcept voor de ontwikkeling van de zogeheten 7.3 Tcf (2C 100%) gasbron met de naam Scarborough, waarbij de nieuwe offshore-installaties verbonden worden met een exportpijpleiding van ongeveer 430 kilometer lengte. Die eindigt aan het Burrup-schiereiland en het gas krijgt er een onshore verwerking in de uitgebreide bestaande Pluto LNG-faciliteit. Binnen het aan Boskalis gegunde contract zal de Nederlandse aannemer verantwoordelijk zijn voor voorbereidende activiteiten met betrekking tot offshore diepwateruitgravingen alsmede voor pijpleiding oversteekplaatsen, kust- en oever-oversteekwerken voor de stampijpleiding die Scarborough verbindt met de onshore verwerkingsinfrastructuur.

Het contract heeft potentieel een waarde van 145 miljoen euro indien alle opties worden uitgevoerd. Woodside laat weten te streven naar een definitief investeringsbesluit in 2020 en gereed te zijn voor aanvang werkzaamheden (RFSU) in 2023. De ingrepen in de zeebodem en aan de kustovergang zijn gepland voor maart 2021 met een verwachte voltooiing medio 2022.
Boskalis denkt aan inzet van een sleephopperzuiger, een graaflaadzuiger, een dynamisch gepositioneerde pijpenlegger met een pijpenvalinstallatie en een stenenlegger, survey schepen en een offshore installatie (kraan)schip.
Het Scarborough-gasveld ligt ongeveer 375 kilometer uit de kust van het Burrup-schiereiland in het noordwesten van Australië. Woodside stelt voor om het veld te ontwikkelen via de bouw van een aantal onderzeese, kwalitatief hoogwaardige gasputten, die gekoppeld worden aan een semi-submersible drijvende productie-eenheid, welke wordt verankerd in ongeveer 900 meter diep water nabij bij het Scarborough-veld.