Boskalis, Damen, Van Oord en Royal IHC hebben de krachten gebundeld om te komen tot een uniforme maritieme database. Deze One Maritime Data Standaard (OMDS) zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling in de maritieme sector makkelijker wordt.

Bron: dealdrechtcities.nl

OMDS is de standaard voor uniforme vastlegging en elektronische uitwisseling van product -en handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector.OMDS One Maritime Data Standard
Technische informatie, import -en exportdocumenten en overige gegevens van onderdelen en artikelen vormen de basis voor calculaties, transactie en logistiek binnen de keten.
OMDS maakt gebruik van het 2BA-platform. Dat is een centraal artikelbestand dat ook bijvoorbeeld in de installatiebranche bestaat.