De vraag naar duurzaam geproduceerde waterstof neemt toe. Onder de noemer H2GATE werkt Port of Amsterdam samen met EVOS, Hydrogenious, Electriq Global en Hysilabs aan een blauwdruk voor een import hub met een jaarlijkse importcapaciteit van 1 miljoen ton groene waterstof in de Amsterdamse haven.

Bron: Port of Amsterdamn

Medio maart kondigden Port of Amsterdam en tankopslagbedrijf EVOS aan te willen werken aan de jaarlijkse import van 1 miljoen ton groene waterstof. In de afgelopen maanden werd onder de naam H2GATE en samen met Hydrogenious, Electriq Global en Hysilabs gewerkt aan een blauwdruk voor een waterstof import hub in de Amsterdamse haven.

Samenwerken aan synergiën
Door de partners wordt met name gekeken naar mogelijke synergiën die te behalen vallen in het proces van dehydrogenering: het loskoppelen van waterstof van de waterstofdrager na transport. Hierna kan de waterstof worden gebruikt in moeilijk te vergroenen sectoren. Bijvoorbeeld door gebruik in de industrie als grondstof of door in te voeren in het nog aan te leggen waterstofnet. Het proces van dehydrogenering kan dan deels plaatsvinden in het Amsterdamse havengebied. Een ander deel van de waterstofdragers wordt per schip of truck doorgevoerd naar andere delen van Noordwest-Europa.

Bouwen aan groene waardeketens
Meer en meer wordt duidelijk dat de vraag naar volledig groene waardeketens een belangrijke drijfveer aan het worden is voor bedrijven en consumenten. Dit geldt niet alleen voor de waterstofproductie zelf, maar ook voor het transport, opslag, conversie en handel. Het doel van H2GATE is dan ook om door grootschalige groene waterstofimport bij te dragen aan de ontwikkeling van een volledig groene waardeketen.

De eerste resultaten laten zien dat er kansen liggen voor waterstofdragers om een bijdrage te leveren aan de opbouw en versnelling van deze groene waardeketens. Ook laten marktstudies zien dat we er met lokale productie alleen waarschijnlijk niet gaan komen en dat import dus noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan de groeiende waterstofvraag. De resultaten van de eerste fase van H2GATE worden in september 2021 verwacht.