‘Deze brug brengt de economie van Europa in gevaar ’

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders geeft de voorkeur aan een brug als oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in plaats van een tunnel. Scheepvaart en kennisinstituut Marin vrezen voor een onveilige vaarroute. In gesprek met oud-binnenvaartdocent Chris van Eijmeren. De Rotterdammer is als adviseur nauw betrokken bij de plannen.

Ellen Lengkeek


Wat is uw rol in dit project?

,,In 2016 zijn bewonersorganisaties De Veranda en De Esch betrokken geraakt bij de plannen van Feijenoord City en het nieuwe stadion gedeeltelijk in de Nieuwe Maas. Dit heeft mijn aandacht getrokken als docent binnenvaartkunde en ik heb mijn nautische kennis aangeboden aan organisaties. Al snel kwamen er de plannen voor een oeververbinding tussen De Veranda en De Esch bij en startte het MIRT oeververbinding-onderzoek. Er werd om participanten en experts gevraagd zich aan te melden en mee te denken en te praten. Vanaf 2018 ben ik nauw betrokken bij de expertgroep nautiek, bestaande uit onder meer KBN, ASV, het Loodswezen, de havenmeester van Rotterdam, ANWB (watersport) en enkele belangstellenden.’’

Welk advies gaf u mee aan B&W?
,,In 2018 schreef ik onder meer de visie Brug versus Tunnel, die is overhandigd aan burgemeester Aboutaleb en de toenmalige wethouder Judith Bokhove. De wethouder heeft de stukken persoonlijk aan de toenmalige minister van Infrastructuur & Waterstaat overhandigd. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren vele malen bij diverse wethouders en raadsleden aan de bel getrokken en in gesprekken duidelijk gemaakt dat een brug hier niet past en dat er voor een tunnel gekozen moet worden. Ook hebben we op de op de locatie van de geplande oeververbinding raadsleden en fractievoorzitters ontvangen. Met een presentatie heb ik de gevaarlijke situatie van een brug in deze bocht duidelijk gemaakt. Recent heb ik dat ook nog gedaan tijdens een raadsvergadering.’’

Waarom geen brug op deze plek?
,,Dat is bijna elke dag waarneembaar als je ziet welke ruimte de scheepvaart nodig heeft in een bijna haakse bocht in een stromende rivier. De padbreedte van de schepen wordt vier tot zes keer groter dan bij recht vooruit varen. Daar is ook de afgelopen twee jaar door het gerenommeerde maritieme onderzoekbureau Marin nadrukkelijk onderzoek naar gedaan. Zij komen tot de conclusie dat bij de bouw van een brug (er zijn meerdere locaties onderzocht) in de bocht van de Esch de veiligheid en vlotte doorvaart niet meer gegarandeerd kunnen worden. Er treedt een functieverlies van de vaarweg op dat in strijd is met de richtlijnen van de CCR.’’

Waarom is het lastig voor de schipper?
,,Door een brug ontstaat al minder zicht op de overige scheepvaart. Er zijn in Nederland drie bochten die speciaal vermeld worden in de richtlijnen als zijnde lastig voor de scheepvaart. De bochtstraal is eigenlijk te klein om volgens een constante bochtlijn te varen waarbij een grote tot zeer grote padbreedte ontstaat (dus beperkte ruimte). Het betreft de bocht Lent bij Nijmegen op de Waal, de bocht van Heerjansdam op de Oude Maas en de bocht van de Esch in Rotterdam. Door het vakmanschap en goede communicatie van de schippers onderling zijn hier gevaarsituaties wel tot een minimum te beperken.’’

Volgens de havenmeester zorgt een brugpijler in de Maas voor een onveilige situatie. Volgens wethouder Karremans is daar wel een mouw aan te passen. Wat zou de oplossing kunnen zijn dan?
,,De wethouder wil de hele bocht van De Esch, een natuurgebied met monumentale gebouwen, afgraven tot 175 meter. Hiermee wil hij bereiken dat er naast de huidige vaarweg, dat minimaal voor het vaste bruggedeelte 260 meter moet zijn, nog een vaarweggedeelte komt voor het beweegbare brugdeel van ongeveer 80 meter breed. Een dubbele bascule brug. Daarbij zouden aan weerszijden van de bascule twee machinekamerpijlers van 25 meter breed komen waarvan een dan toch in de vaarweg komt te staan. Al deze extra maatregelen om willens en wetens een brug te creëren maken dat er veel extra kosten moeten worden gemaakt waardoor de brug bijna net zo duur wordt als een tunnel.’’