Het Belgische ingenieursbureau Tractebel Engineering, onderdeel van Engie, ontwikkelt een concept voor een offshore platform dat stroom uit offshore windparken met behulp van elektrolyse kan omzetten in waterstof.

Jan van de Nes

De windparken leveren tot 400 MW en dat overtreft vele malen de output van eerdere technologieën, laat het ingenieursbureau weten. Men ziet de voordelen in het feit dat H2 een efficiënt medium voor energieopslag is dat seizoensgebonden schommelingen in hernieuwbare energiebronnen kan compenseren.
Het ontworpen platform bevat alle technische componenten die nodig zijn voor de productie – inclusief elektrolyse-eenheden, transformatoren en ontziltingsinstallaties. Het transport voor de op deze manier opgewekte energie, via pijpleiding of schip, is flexibel.
Tractebel stelt dat het aandeel ‘groene’ waterstof (H2) in de energiemix op CO2-neutrale basis kan worden verhoogd. De kosten zijn echter hoger in vergelijking met de ‘grijze’ H2, geproduceerd uit fossiele bronnen. Volgens Tractebel kan dit worden opgelost door, onder andere, een hogere belasting op CO2-uitstoot in te voeren.
,,De rol van waterstof (H2) wordt steeds belangrijker in de energiemix omdat het dient als een efficiënte vorm van energieopslag en gemakkelijk te transporteren is. Bestaande infrastructuur kan hiervoor worden gebruikt’’, aldus de ingenieurs.
H2 wordt gebruikt voor het aandrijven van gasturbines en brandstofcellen. Het kan samen met aardgas in particuliere huishoudens worden gebruikt en is ook een belangrijke industriële grondstof. Het kan worden gebruikt als een CO2-neutraal reductiemiddel om cokes te vervangen bij de staalproductie.