Bron:NMT

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Deze week: Europese wetgeving in de maak om marktverstoring door China aan te pakken, de R&D-regeling voor mobiliteitssectoren gaat van start en verschillende human capital-initiatieven in gesprek.

Onderhoud Van Brienenoordbrug

Vorige week heeft NMT contact gehad met Rijkswaterstaat over de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug. Om de stremmingen zo veel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om de boogbrug aan de westzijde te vervangen door een nieuwe brug. Het oude deel zal worden opgeknapt aan wal en worden teruggeplaatst aan de oostzijde. Daarnaast is er een tegenvaller die juist zorgt voor extra stremming voor zowel wegverkeer als hoge scheepvaart. Er wordt melding gemaakt van 8 maanden stremming in verband met het vervangen van de beweegbare brugdelen.

NMT pleit voor effectief Europees anti-dumpinginstrument
NMT is in samenwerking met SEA Europe hard aan het werk om te voorkomen dat nog meer Europese scheepsbouwcapaciteit naar China verdwijnt. Op dit moment is er EU-wetgeving in de maak die ertoe moet leiden dat gesubsidieerde en dus ‘te goedkope schepen’ die in China op staatswerven worden gebouwd niet langer de Europese markt kunnen verstoren. NMT voert veel gesprekken met Europese stakeholders om uit te leggen hoe de wetgeving ook echt effectief kan werken voor onze sector.

Masterplan voor een emissieloze maritieme sector: R&D-regeling bijna van start
De R&D-mobiliteitsregeling gaat 17 mei van start. Dit is de invulling van het eerste deel van het Masterplan voor een emissieloze maritieme sector, waarmee de benodigde technologie gereed wordt gemaakt en gevalideerd voor toepassing. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat over de invulling en financiering van de volgende delen van het plan, die gaan over het realiseren van 30 emissieloze schepen en 5 retrofits. Het omvat schepen uit de vlootvernieuwingsplannen van de Rijksrederij en de plannen voor vervanging van de hulpvloot van de Koninklijke Marine. In het verlengde daarvan worden de technieken toegepast op een aantal nieuw te bouwen commerciële schepen en retrofits.

Human Capital Agenda Topsector Water en Maritiem
In het kader van de Human Capital Agenda van de Topsector Water en Maritiem hebben er in de afgelopen week diverse gesprekken plaatsgevonden vanuit de verschillende Learning Communities, zoals de Yacht Builders Academy en het Maritieme Techplatform. Er zijn ook kennismakingsgesprekken geweest met andere publiek-private samenwerkingen, zoals TechPort en de Maritieme Campus Urk. Het doel is om initiatieven te verbinden en van elkaar te leren.