Vaststelling plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is – alsmede wijzingsbesluit van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddellen

Betreft: Plan van aanpak voor zeeschepen waarvan de lading in het buitenland met ontsmettingsmiddelen behandeld is, alsmede aanwijzingsbesluit van ligplaatsen voor schepen waarin lading overgeslagen is die onvoldoende vrij van ontsmettingsmiddelen

Waar: Amsterdam Noordzeekanaalgebied
Wanneer: 1 januari 2021

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied heeft op 6 maart 2020 besloten tot het uitvaardigen van tijdelijke aanvullende regels op het plan van aanpak d.d. 23 oktober 2018, zie besluit 2020/CNB/010. Dit besluit bevat een aanvulling op het plan van aanpak dat tot doel heeft het risico op dit soort incidenten zoveel mogelijk te beperken.

***

Adoption of the Action Plan for seagoing ships of which the cargo has been treated with fumigants in a foreign port; and the decree designating berths for ships that have been loaded with transhipped cargoes that are not sufficiently free of fumigants

Subject: Action plan for Seagoing ships of which the cargo has been treated with fumigants in a foreign port and the decree designating berths for ships that have been loaded with transshipped cargoes that are not sufficiently free of fumigants

Location: Amsterdam Nort Sea Canal Area
Date: 1 januari 2021