Betreft: Vaststelling controlelijst voor het bunkeren van -en het aan boord brengen- van hulpstoffen
Waar: Noordzeekanaalgebied – Regio – ANZKG
Wanneer: 28 januari 2021

Link hier.

•••

Subject: Announcement of the Decree Adopting a Checklist for Bunkering and the Bringing on Board of Additives
Location: North Sea Canal Area – Municipality – ANZKG
Date: January 28, 2021

Link here.