Betreft: Vaststelling controlelijst voor het bunkeren van -en het aan boord brengen- van hulpstoffen

Waar: Noordzeekanaalgebied – Regio – ANZKG

Wanneer: 28 januari 2021

Link hier.

•••

Subject: Announcement of the Decree Adopting a Checklist for Bunkering and the Bringing on Board of Additives

Location: North Sea Canal Area – Municipality – ANZKG

Date: January 28, 2021

Link here.