Betreft: Bekendmaking besluit aanwijzing kade Passagiers Terminal Amsterdam voor het bunkeren van Liquefied Natural Gas (LNG) met een LNG-bunkerschip

Waar: Amsterdam

Wanneer: 23 juli 2021

De bij het aanwijzen van de LNG-bunkerlocaties in de haven gevolgde standaardmethodiek is vanwege de specifieke locatie van de passagiersterminal nabij kwetsbare objecten aangevuld met een effectstudie, waarbij onderzoek gedaan is naar de daadwerkelijke effecten van een LNG-lekkage via een erkend simulatiemodel, een zogenaamde CFD-studie (Computational Fluid Dynamics).
Het resultaat van deze simulatie, gaf aan, dat er geen letaliteitsgevaar optrad op de kade of in de gebouwen aan de kade optrad, mits er bij de bunkering strikte voorzorgsmaatregelen worden gehanteerd. Deze maatregelen zijn als voorwaarde opgenomen in de aanwijzing van deze bunkerlocatie.

***

Subject: Decree designating the quay of the Passenger Terminal Amsterdam for the bunkering of Liquefied Natural Gas (LNG) with an LNG bunker ship

Location: Amsterdam

Date: July 23 2021

Due to the specific location of the Passenger Terminal, which lies near vulnerable objects, the standard methodology was supplemented by an impact study, in which the actual effects of an LNG leakage were investigated using a recognised simulation model, a so-called CFD (Computational Fluid Dynamics) study.
The result of this simulation indicated that there was no risk of fatality on the quay or in the buildings on the quay, provided that strict precautions were in place during the LNG bunkering. These measures are included as a condition in the designation of this bunker location.