Besluit aanwijzing bevoegde personen verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer t.b.v. werkzaamheden Ruyterkade Oost/Johan van Hasseltkanaal West

Waar: Noordzeekanaalgebied – Oostelijk Havengebied – IJ-haven
Wanneer: 15 januari 2021

De volgende personen zijn bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen voor de scheepvaartwegen in het beheer van de gemeente Amsterdam vanaf een andere locatie dan een verkeerscentrale of een verkeerspost in een verkeer begeleidend systeem in verband met de uitvoering van operationele taken:Ad van Namen (scheepvaartbegeleider)