De International Maritime Organization (IMO) heeft voor de vierde maal een onderzoek uit laten voeren naar de uitstoot van broeikasgassen door de zeevaart. Deze ‘Fourth IMO Greenhouse Gas Study’ geeft veel verschillende inzichten. Zo wordt er uitgebreid gekeken naar verschillen per scheepstype en wordt ook vooruitgekeken aan de hand van verschillende groeiscenario’s. Voor het eerst wordt er in de uitstoot een onderscheid gemaakt tussen uitstoot tijdens internationale reizen en zeereizen met aankomst- en vertrekhaven in hetzelfde land. De studie is dé bron van informatie voor de klimaatdiscussie bij de IMO.

Uitstoot zeevaart
De vorige studie dateert uit 2014 en bekeek de uitstoot tot het jaar 2012. De nieuwe studie analyseert de uitstoot tot en met 2018. Een eerste lezing leert dat de totale CO2 uitstoot in de periode 2012-2018 met 9,3% is gegroeid tot 1056 miljoen ton CO2. Het aandeel van de zeevaart in de totale mondiale CO2 uitstoot is gestegen van 2,76% naar 2,98%. De cijfers maken duidelijk dat de CO2 uitstoot van de sector ‘gepiekt’ heeft in 2008 met een uitstoot van 1135 miljoen ton CO2 en een aandeel van 3,5% in de totale mondiale uitstoot. Wanneer gekeken wordt naar de uitstoot van alle broeikasgassen (= CO2 (koolstofdioxide), CH4 (methaan) en N2O (distikstofmonooxide)) door de zeevaart zien we een stijging van 9,6% (van 977 (2012) naar 1076 (2018) miljoen ton).

Significante daling op scheepsniveau
In de periode 2012-2018 is de wereldhandel en wereldvloot gegroeid. Als de uitstootcijfers hiervoor worden gecorrigeerd, ontstaat er een positiever beeld. In de periode 2012-2018 was er een daling van CO2 uitstoot van 11,3% per ton nautisch mijl, dus CO2 uitstoot per 1000 kilo vervoerde lading over 1 zeemijl. Kijken we naar de cijfers ten opzichte van 2008 dan zien we zelfs een daling van 31,8%. We kunnen dus concluderen dat ondanks dat de totale CO2 uitstoot van de sector stijgt, de uitstoot op scheepsniveau drastisch is gedaald.

Toekomst
Om een voorspelling te doen van de toekomstige uitstoot van de zeevaart worden in het studie verschillende groeiscenario’s gebruikt. Afhankelijk van het gekozen scenario zal de uitstoot in 2050 tussen de 90% en 130% van de uitstoot van 2008 zijn (2008 is de referentiewaarde voor de verschillende studies). Dit is een positiever toekomstbeeld dan enkele scenario’s uit de vorige studie, waarbij er in het meest ongunstige scenario nog een groei tot wel 350% werd voorzien. Het lijkt er dus op dat de sector er gunstiger voor staat richting de toekomst. Echter, de ambitie van de lidstaten van de IMO is om in 2050 een reductie van de totale uitstoot van minimaal 50% (ten opzichte van 2008) te hebben gerealiseerd. Er is dus nog zeker werk aan de winkel. De impact van Corona is op dit moment nog niet te bepalen, al is wel aannemelijk dat de uitstoot in 2020 en 2021 aanzienlijk lager zal zijn als gevolg van de wereldwijde crisis. In de scenario’s naar 2050 zal het echter niet veel verschil maken.

Rapport
De studie is uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen onder leiding van het Nederlandse CE Delft. Het rapport inclusief annexen is bijna 600 pagina’s groot en overal ter wereld bijten wetenschappers en beleidsmakers zich nu stuk op het document om het te analyseren. Het rapport is op dit moment alleen toegankelijk wanneer je een IMO-account hebt. Voor degene die dit hebben: het document heeft als kenmerk MEPC75-7-15.