Henk Schoonderwoerd: ‘Als we de schipper op weg helpen en mooi rendement realiseren voor de ondernemer creëren we een win-win-situatie.’

Als de bekende wegen naar financiering van een schip of naar investeringskrediet nergens toe leiden, zijn er voldoende alternatieve opties te vinden. Henk Schoonderwoerd van Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering in Bleskensgraaf helpt financieringen te realiseren en staat binnenvaartondernemers bij met advies in hun bedrijfsvoering.

Matthijs Daniels

Het bankenlandschap is veranderd en dat is geen typisch crisis-verschijnsel geweest. ,,De banken gaan verder op de weg die de afgelopen jaren is ingeslagen. Daar heeft niet alleen de binnenvaart mee te maken. Ook in andere sectoren moet steeds vaker worden gezocht naar andere financieringsmogelijkheden. Die komen er gelukkig steeds meer.’’
Henk Schoonderwoerd is sinds 1996 actief als financieel adviseur voor binnenvaartondernemers. Hij begon zelf bij de bank, werkte later voor een adviesbureau en richtte in 2016 zijn eigen kantoor op: Schoonderwoerd Consultancy & Bedrijfsadvisering. De binnenvaart kent hij van kinds af aan. ,,Mijn overgrootvader en grootvader hebben gevaren, mijn ooms hebben gevaren. Wij gingen op vakantie op een schip; zwemmen in het ruim.’’
Schoonderwoerd begeleidt binnenvaartondernemers in verschillende fasen van hun loopbaan, hoofdzakelijk met het arrangeren van financieringen. Zeker voor starters is het een stuk moeilijker dan vroeger om via de traditionele kanalen financiering te krijgen voor een schip. ,,In algemene zin zijn kleinere projecten bij de bank nauwelijks nog kansrijk.’’

Alternatieve financiering
Voor een goede ondernemer met een goed plan zijn er echter voldoende alternatieve opties, stelt Henk Schoonderwoerd. Hij somt op: ,,Er zijn particuliere investeerders, crowdfunding is een mogelijkheid, er zijn partijen die zich speciaal richten op kleinere investeringen. Je kunt ook denken aan een combinatie, een stapelfinanciering van een particulier en crowdfunding bijvoorbeeld. Verder doe ik regelmatig zaken met buitenlandse banken, bijvoorbeeld als een schip onder een andere vlag wil varen.’’
Schoonderwoerd brengt ondernemers en financiers bij elkaar, helpt met het opstellen van een businessplan, alle benodigde stukken en de financieringsaanvraag. ,,Zodat de schipper zijn weg kan vervolgen en de investeerder een mooi rendement heeft. Zo een win-win-situatie is wat we willen realiseren.’’
Eigenaars van alle type schepen, van groot tot klein en van tank- tot passagiersschip, doen een beroep op de bemiddeling en dienstverlening van Schoonderwoerd. Hij houdt in het bijzonder een pleidooi voor het kleinere schip. ,,In die markt komt gelukkig weer wat meer beweging, mede dankzij die alternatieve financiering. Je hoort dat de roep om het kleinere schip te behouden alleen maar toeneemt. Die tendens onderschrijf ik van harte.’’

Advies en begeleiding
Na het arrangeren van financiering blijft Henk Schoonderwoerd met advies en begeleiding betrokken bij de ondernemer. ,,Ken de tent, ken de vent. Ik wil graag lange-termijnrelaties met mijn klanten. Die band is gebaseerd op vertrouwen in elkaar. Investeerders verwachten die betrokkenheid bij de klant ook van mij, omdat ze onder andere op mijn oordeel af gaan.’’
,,Ik blijf dus contactpersoon, in goede en in slechte tijden. Als zich problemen voordoen zeg ik altijd: bel, bel, bel, voordat ze zich opstapelen. Krijg je door pech of een slechte markt moeite om aan je verplichtingen te voldoen, laat dat dan tijdig weten zodat we een regeling kunnen treffen om schoon schip te maken.’’
,,Voor zo’n vertrouwensrelatie moet je een klik hebben samen. Ik werk daarom nooit alleen via telefonisch contact samen. Het is belangrijk om ook samen aan tafel te zitten en elkaar te leren kennen. Zulk klantcontact maakt mijn werk ook zo leuk. Daar geniet ik van.’’

www.scheepvaartadvies.nl