De Algerabrug (N210) in Krimpen aan de IJssel over de Hollandsche IJssel wordt vanaf 1 juli 2022 vanaf windkracht 6 niet meer geopend voor de scheepvaart. De brug is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid voor de Krimpenerwaard en bestaat uit een vast deel en een beweegbare basculebrug. Uit onderzoek blijkt dat het verouderde bewegingswerk van de basculebrug wordt overbelast. Om de brug veilig te blijven gebruiken is een windbeperking noodzakelijk. Voorheen ging de brug vanaf windkracht 7 niet meer open en vanaf heden gaat de brug vanaf windkracht 6 niet meer open.
De basculebrug moet worden vernieuwd en staat daarvoor op de nominatie voor toekomstige renovatie.

Hinder voor de scheepvaart
Jaarlijks draait de brug zo’n 1800 keer. Door de maximale windkracht voor het openen van de brug te verlagen van windkracht 6 naar maximale windkracht 5 gaat de brug naar verwachting circa 90 keer per jaar minder vaak open. Afhankelijk van de hoogte van de mast en het soort schip, containerschip, zeilschip of bijzonder transport, en afhankelijk van hoe lang het boven windkracht 6 waait, zal de hinder voor schippers een uur tot een dag zijn. Hoge scheepvaart kan omvaren via de Noordzee, kleinere schepen kunnen ook omvaren via de Lek en het Amsterdam Rijnkanaal. Beide omvaarroutes kost zo’n 24 uur extra. De belangrijkste partijen in de scheepvaart zijn hierover al geïnformeerd.

Voor een betere doorstroming van zowel de pleziervaart als het wegverkeer heeft Rijkswaterstaat wel al een gelijktijdige doorvaart ingevoerd. Plezierboten kunnen van twee kanten door de sluiskolk onder de brug doorvaren.

Forse opgave
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. De Algerabrug is een van deze bruggen en staat daarvoor op de nominatie voor toekomstige renovatie.