Cao-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben een cao-akkoord bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw.

De arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw heeft een looptijd van een jaar: van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023;
• De cao-lonen zullen gedurende de looptijd per 1 april 2022 met 3,75% stijgen. Op 1 oktober 2022 ontvangen de werknemers een éénmalige uitkering van € 150,–.
• Partijen zijn overeengekomen dat de tarieven voor vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 17, 26 en 29 per 1 april 2022 worden verhoogd met 3,75%.

De bedrijfstak eigenregelingen (BTER) cao Waterbouw voor het O&O-fonds Waterbouw is afgesloten met een looptijd van vijf jaar: van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027.

Daarnaast is er een nieuwe bedrijfstak eigenregelingen (BTER) cao voor de RVU Waterbouw afgesloten met een looptijd van vijf jaar: van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027.

Cao-Partijen realiseren zich dat er sprake is van een uitermate krappe arbeidsmarkt. Met de ambitie om zich te profileren als een moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector vinden cao-partijen het belangrijk om op thema’s gezamenlijk beleid te blijven ontwikkelen, naast de reeds behaalde resultaten, zoals een campagne duurzame inzetbaarheid, een RVU-regeling Waterbouw, opstarten van financiële maatwerkgesprekken en inspanningen om te komen tot een goed nieuw pensioenstelsel. Cao-Partijen hebben protocolafspraken gemaakt over de verdere uitwerking van duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt & onderwijs.

De waterbouw omvat de activiteiten van bedrijven die werkzaam zijn in baggeren, kust- en oeverwerken, nat zand vervoer en nautische dienstverlening. Onder de werkingssfeer van de collectieve arbeidsovereenkomsten voor arbeidsvoorwaarden respectievelijk bedrijfstakeigen regelingen vallen ruim 2500 werknemers, indien zij in Nederland werkzaam zijn.