Van Oord gebruikt installatieschepen om windmolens op zee veilig, efficiënt en effectief te installeren. Voor deze projecten maakt de maritieme aannemer gebruik van hijsmiddelen. Op donderdag 8 november hebben de Rotterdamse bedrijven Van Oord en Hendrik Veder Group een contract getekend voor het beheer van deze hijsmiddelen. Hendrik Veder Group en Van Oord realiseren hiermee het duurzaam gebruik van de hijsmiddelen.

Hendrik Veder Group en Van Oord realiseren duurzame hijsmiddelen
Michiel Pieterman, Offshore Wind Operations Manager bij Van Oord: “Dankzij deze samenwerking worden de hijsmiddelen op een duurzame wijze ingezet. De kwalitatieve hijsmiddelen gaan langer mee, want de hijsmiddelen worden ofwel hergebruikt ofwel omgezet als nieuwe grondstof, waarbij te allen tijde 100 procent compliancy wordt gegarandeerd. Hiermee wordt op een praktische manier invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van beide bedrijven.”
Roeland van Schie, Project Supply Chain Support Manager bij Van Oord: “Als partners kunnen we optimaal van elkaars kennis en kunde profiteren en maakt het mogelijk om projecten efficiënt en flexibel in te richten. Dit tweejarige partnerschap met de Hendrik Veder Group stelt ons in staat om de veiligheid van de werknemers en duurzaamheid van het windproject beter te waarborgen.”
Pieter Modderman, manager Services bij de Hendrik Veder Group: “Ons bedrijf maakt al 220 jaar producten voor de scheepvaartindustrie. Door onze kennis volledig open te stellen voor onze partners, profiteren beide partijen van de kennis over hijsproducten. Ons doel is om voorop te blijven lopen op het gebied van innovaties en bestaande technieken en normeringen optimaal te benutten. Doordat HVG een uitgebreid dienstenpakket biedt voor de hijsmiddelen, zullen deze langer meegaan. Dat levert een significante bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van beide bedrijven.”

Hijsmiddelen duurzaam inzetten
Schepen van Van Oord installeren windmolens op zee. Om deze schepen de technisch complexe installatieprojecten uit te kunnen laten voeren heeft Van Oord een team van professionals aan boord. Bovenal zijn ook goed onderhouden en passende hijsmiddelen vereist.
Met de ondertekening van de raamovereenkomst bevestigt Van Oord dat zij de komende twee jaar het beheer van al hun hef- en hijsmiddelen zal uitbesteden aan de Hendrik Veder Group. De dienstverlening die de Hendrik Veder Group zal gaan bieden, zorgt voor duurzaamheid, veiligheid, compliance en ook een grote kostenbesparing en bestaat uit de volgende componenten:
Voorraad overzicht; Inventarisatie en registratie van de aanwezige hijsmiddelen; Onderhouden en certificeren van hijsmiddelen en door middel van QR-codering en een online database, om zo de certificaten beschikbaar te maken voor de gebruikers. Hierdoor kunnen de gebruikers aantoonbaar veilig kunnen werken; Gebruiksklaar; opslag en stock management van de hijsmiddelen, inclusief het beschikbaar maken van planningsinformatie Nauwkeurige logistieke (project-) ondersteuning. Alle hijsmiddelen just-in-time en fit for purpose aanleveren op de jobsite.