Zita Pels: ‘Onze zeehavens worden een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid.’

Voor het verminderen van CO2- uitstoot en stikstof gaat de provincie Noord-Holland meehelpen met het verduurzamen van de zeehavens in het gebied van het Noordzeekanaal. Er wordt 4,2 miljoen euro voor uitgetrokken. Ondernemers, zee- en binnenvaart, kunnen zich sinds deze maand aanmelden voor het geldpotje.

Ellen Lengkeek

De provincie denkt aan verschillende doelen. Ondernemers in de zeehavens kunnen zich melden bij Noord-Holland voor het overgaan op duurzame energiebronnen zoals waterstof of elektriciteit als vervanger van fossiele brandstoffen. Ook stimuleert de provincie de aanleg van walstroom zodat schepen niet meer zijn aangewezen op generatoren en uitstoot kunnen beperken. Walstroom is in veel Nederlandse havens, voor met name binnenvaart, al jaren een begrip.
Projecten die ook in aanmerking komen voor deze subsidie moeten gericht zijn op het beter benutten van de ruimte. Dat is fysieke ruimte – er is vaak maar beperkt plek in een haven voor alle bedrijven – maar ook ruimte in de milieuvergunning. Het gebruik van duurzame energie voor machines en vervoermiddelen levert al snel winst op, redeneren de beleidsmakers.
Gedeputeerde Zita Pels (zeehavens en circulaire economie): ,,Onze zeehavens spelen een belangrijke rol in de overgang naar schone energie en een circulaire economie. Samen met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat onze zeehavens een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid. Deze regeling helpt ondernemers daarin weer stappen te zetten. Door te investeren in duurzaam vervoer over het water en op het land zorgen we ook voor een afname van de stikstofuitstoot. Dat is goed voor de natuur en ook goed voor de bedrijven zelf: zo ontstaat er ruimte voor nieuwe duurzame bedrijvigheid.’’