Urk was ook betrokken bij de bouw van een bijzonder duurzaam visserijschip. (foto gemeente Urk)

Urk heeft van de overheid 1,5 miljoen euro gekregen voor het opzetten van een Maritieme Campus. Het vissersdorp wil koploper worden in maritiem onderwijs binnen Nederland.

Ellen Lengkeek

De campus moet uitgroeien tot een kenniscentrum en een opleidingscentrum voor visserij, koopvaardij en binnenvaart. Urk profileert zich al jaren sterk op maritiem gebied en wil meer internationale aandacht. De campus wordt straks geleid door ROC Friese Poort en het Berechja College. Zij krijgen het geld om een leerschool op te zetten waar het maritiem middelbaar beroepsonderwijs, ondernemerschap en innovatie samenkomen. Het totale traject zal ongeveer vier jaar in beslag nemen.
De huidige locatie van ROC Friese Poort op Urk wordt deels vernieuwd en uitgebreid met onder andere moderne simulatoren voor de zeevaart- en de binnenvaartopleidingen. Daarnaast komt er een nieuw trainingscentrum met een inpandig waterbassin. Met het project is zo’n 3 miljoen euro gemoeid.

De ambities zijn hoog. Volgens de provincie gaat de campus een grote bijdrage leveren aan de internationale positie van Urk als maritieme hotspot. ,,De komst van de campus is hard nodig om op nationaal en internationaal topniveau te blijven presteren’’, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort, denkt dat door de komst van de nieuwe buitendijkse haven op Urk er meer behoefte komt aan maritiem technisch personeel. Sterker: daar is nu al een tekort aan. ,,Wij gaan er vanuit dat modern, goed onderwijs studenten en cursisten naar Urk gaat trekken’’, aldus Meijerink hoopvol.
Het aantal bedrijfsvestigingen in Urk stijgt de afgelopen vijftien jaar sterk. Ook is er meer aandacht voor duurzame visserij en komt er een nieuwe buitenhaven. Burgemeester Pieter van Maaren maakt zich daarbij bijzonder sterk voor maritieme innovaties, duurzame ontwikkelingen en bovenal toekomstperspectief voor jongeren.
Flevoland heeft de jongste beroepsbevolking. Extra steun is er voor de visserij, die het jarenlang bijzonder moeilijk heeft. Duurzaamheid staat daarbij voorop. Zo kreeg een aantal jaar geleden ook een innoverend nieuw duurzaam visserijschip in Urk zijn thuishaven. Dit eerste duurzame vissersschip uit het Masterplan Duurzame Visserij is gemaakt in Rotterdam en afgebouwd door Hoekman Shipbuilding in Urk.